Obvestilo: Spremljanje seje Mestnega sveta MOM / Akreditacija za predstavnike medijev
vodoravna delilna črta


V ponedeljek, 4. februarja 2013, bo potekala 23. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor. Na dnevnem redu je predvidena obravnava proračuna Mestne občine Maribor za leto 2013 (prvo branje). Pri obravnavi omenjenega gradiva bo v sejni sobi, Dvorani generala Rudolfa Maistra, prisotno večje število poročevalcev in direktorjev uradov ter javnih podjetij, ki bodo v primeru vprašanj s strani mestnih svetnikov podali ustrezna pojasnila.
 
Zaradi pričakovane večje udeležbe in omejenega prostora v Dvorani generala Rudolfa Maistra bo spremljanje seje v sejni sobi omogočeno omejenemu številu obiskovalcev. Predstavnike civilne iniciative zato pozivamo, da določijo tri zastopnike, ki bodo spremljali sejo mestnega sveta v sejni sobi oz. v prostorih MOM. 
 
Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Maribor v 3. členu določa, da je »delo mestnih svetnikov in njegovih delovnih teles javno. Javnost dela je zagotovljena tako, da je občanom in novinarjem omogočeno spremljanje seje.« Mestna občina Maribor bo preostali zainteresirani javnosti zagotovila spremljanje seje preko spletne strani Mestne občine Maribor (www.maribor.si), na povezavi http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=3820.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OBVESTILO ZA PREDSTAVNIKE MEDIJEV:
Predstavnike medijev obveščamo, da se je za spremljanje 23. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor v Dvorani generala Rudolfa Maistra oz. v prostorih MOM potrebno akreditirati.
 
Vlogo za akreditacijo s podatki pošljite po elektronski pošti na e-naslov pr@maribor.si do petka, 1. februarja 2013, do 12. ure.
 
Potrebni podatki:
-       IME IN PRIIMEK,
-       MEDIJSKA HIŠA,
-       FUNKCIJA PRI MEDIJU (novinar, fotograf, snemalec, asistent).
 
Po prejemu vaše vloge vam bomo po e-pošti poslali obvestilo z nadaljnjimi navodili in informacijami. Akreditacijo bo možno prevzeti izključno osebno, ob predložitvi osebnega dokumenta. Prosimo za razumevanje.vodoravna delilna črta