Vabilo na brezplačno usposabljanje upokojenih pedagoških delavcev / 28.2. in 1.3.2013
vodoravna delilna črta


               

Slovenska filantropija, ki je eden izmed partnerjev projekta CITY VOLUNTEERS, razvija novo obliko prostovoljstva: PROSTOVOLJSTVO UPOKOJENIH PEDAGOŠKIH DELAVCEV NA OSNOVNIH ŠOLAH.
 
Upokojeni pedagoški delavci so strokovno usposobljeni za delo z otroki, ki imajo iz katerega koli razloga težave pri šolskem delu, imajo pa tudi bogate izkušnje, mnogi so polni energije in predvsem - jim ni vseeno! Žal je na šolah vrsta otrok, ki v obstoječem sistemu ne dobijo dovolj ustrezne pomoči, da bi zmogli šolske obveznosti.
ZAKAJ PRAV TO?
Ker so upokojeni pedagoški delavci strokovno usposobljeni za delo z otroki, ki imajo iz katerega koli razloga težave pri šolskem delu ali v osebnem razvoju.
Ker imajo bogate izkušnje.
Ker so mnogi polni energije.
Ker jim ni vseeno.
 
IN ZAKAJ ŠE?
Ker je na šolah vrsta otrok, ki v obstoječem sistemu ne dobijo dovolj ustrezne pomoči, da bi zmogli vse šolske obveznosti.
Ker so med učenci tudi priseljenci, ki slovenskega jezika (še) ne obvladajo dovolj, da bi lahko brez težav sledili pouku.
Ker je včasih dovolj pravi stik z odraslo osebo, ki si lahko vzame čas in otroka razume ter ga spodbudi, da najde motiv za spopadanje z navidezno previsokimi zahtevami šolskega programa.
Ker vsi otroci za zdrav osebnostni razvoj potrebujejo občutek, da so sposobni in vredni.
 
Brezplačni usposabljanji upokojenih učiteljev, svetovalnih delavcev, logopedov, defektologov, vzgojiteljev itd., ki bi bili pripravljeni kot prostovoljci nuditi pomoč učencem, bosta potekali v Mariboru v prostorih Prostovoljske pisarne oz. Kulturnega inkubatorja MKC na Koroški cesti 18, in sicer 28. 2. in 1. 3. 2013.
 
Ob tem bo potekalo 27. 2. 2013 v popoldanskem času tudi usposabljanje koordinatorjev na šolah, ki bodo skrbeli za kar se da dober potek te nove oblike prostovoljstva, ki se je že začela pojavljati, vendar še zdaleč ne dosega vseh, ki bi bili zainteresirani za to prostovoljsko delo in vseh, ki bi potrebovali dodatno strokovno pomoč.
Prijavnice najdete na www.prostovoljstvo.org, sprejema jih Slovenska filantropija do 20. 2. 2013 oziroma do zapolnitve mest. Za več informacij pokličite na 01 433 40 24 ali pa pošljite sporočilo na nevenka.alja.gerl@filantropija.org.
 
 
O projektu CITY VOLUNTEERS – MESTNI PROSTOVOLJCI:
Projekt CITY VOLUNTEERS razvija prostovoljstvo v slovensko-hrvaški obmejni regiji, delno pa ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj iz instrumenta za predpristopno pomoč v okviru Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013.
V projekt je vključenih sedem partnerjev iz Slovenije in Hrvaške: Mestna občina Maribor, Slovenska filantropija, Zavod Antona Martina Slomška Maribor, Univerza v Mariboru, Grad Varaždin, Društvo za ekologijo »Franjo Koščec« iz Varaždina in Avtonomni Center ACT iz Čakovca. Od maja 2011 do konca marca 2013 izvajajo serijo projektnih aktivnosti, s katerimi želijo dvigniti raven zavedanja o prostovoljstvu, ga promovirati kot izraz aktivnega državljanskega delovanja, in ravnanja, ki krepi skupne vrednote, kot so npr. medsebojna solidarnost in socialna povezanost. Na podlagi rezultatov analize prostovoljstva, ki je bila opravljena v teku izvajanja projekta, partnerji ugotavljajo, da je potencial prostovoljnega dela v krajih izvajanja projekta še vedno premalo izkoriščen in prepoznan. S projektom CITY VOLUNTEERS že dobro leto in pol uspešno prispevajo k spreminjanju teh trendov.


vodoravna delilna črta