OBVESTILO ZA OBČANE: Odstranitev okrog 17.000 ton blata iz CČN v Dogošah
vodoravna delilna črtaSpoštovane občanke, cenjeni občani!
 

Skrb za prijazno in do narave spoštljivo okolje je nekaj, česar se še kako dobro zavedamo in k čemur stremimo iz dneva v dan. Prav zaradi tega smo v zadnjih nekaj letih pozornost posvečali prav dogajanju okrog Centralne čistilne naprave (CČN) v Dogošah, kjer je bil glavni namen odstranitev negativnih vplivov na okolje ter povrnitev prijaznega in brez smradu življenjskega okolja za vas, drage občanke in občani.
 
To nam je pred nekaj časa tudi dokaj uspešno uspelo, ko smo blato v Dogošah sanirali v vodotesni betonski »skledi«, ki preprečuje fizični vpliv na okolje, izcedne vode pa so speljane na CČN. Tudi smradu ni več, saj je blato prekrito z debelo skorjo.
 
Na območju CČN je v času poskusnega obratovanja naprave izvajalec čiščenja odpadnih voda, podjetje Aquasystems, d.o.o., moral v skladu z okoljskimi predpisi skladiščiti proizvedeno blato zaradi zagotavljanja vzorčenja blata. Od leta 2002 do 2004 se je nabralo 17.000 ton starega blata. Ker je Mestna občina Maribor (MOM) odgovorna za odstranitev blata po čiščenju odpadne vode, je že septembra 2011 Ministrstvo za okolje in prostor – Inšpektorat za okolje in prostor izdalo »Sklep o »odstranitvi« starega blata, deponiranega na urejenem delu ob CČN. Za odvoz tega je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje Saubermacher Slovenija, d.o.o., ki je od novembra lani pa do danes že odpeljalo dobro tretjino vsega blata.
 
Odstranitev starega blata je tako MOM do danes stala že dobrih 290.000 EUR, medtem ko bo strošek vse do popolne odstranitve okrog 17.000 ton znašal okrog 900.000 EUR. Strošek odvoza morajo po veljavnih predpisih poravnati povzročitelji sami, to so uporabniki čistilne naprave oz. občanke in občani MOM. Zaradi tega je Mestni svet MOM že maja lani sprejel povišanje cen v višini 0,0915 EUR/m³ porabljene vode, tako da bi skupna cena znašala 0,24 EUR/m³ porabljene vode. Povišanje cene je bilo potrebno za zagotavljanje sredstev za plačevanje stroškov odvoza blata iz deponije.
 
Postopki Inšpektorata zoper občino so se pričeli že septembra 2011, sklep o izvršbi pa je imel zadnji rok za izvedbo marca 2012. Po večkratnih pogovorih zaradi neuspelih razpisov je MOM uspela na inšpektoratu podaljšati rok izvršitve sklepa na jesen lanskega leta, ko je bil uspešno zaključen javni razpis za prevzemnika blata. Prav zaradi tega je podjetje Saubermacher Slovenija, d.o.o. od novembra lani pričelo z odvažanjem blata, saj bi občina v primeru neupoštevanja sklepa bila primorana plačati kazen, ki bi se izvrševala vse do izvršitve sklepa. S 1. januarjem 2013 bi tako morala obveljati nova cena na položnici, ki jo je Mestni svet MOM sprejel že maja lani, toda na 22. redni seji je Mestni svet vnovič zamrznil cene, in tako sprejel sklep o zamrznitvi cen izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb v MOM.
 
Vse do zaključka popolne odstranitve starega blata bo strošek znašal okrog 900.000 EUR, zato je nujno sprejetje vnovičnega dviga cene, ki ga občini omogoča Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih in gospodarskih javnih služb varstva okolja. Ker bi tokrat šlo za nekoliko višje povišanje cen, kot ga predvideva uredba, bi za slednje potrebovali tudi potrditev Ministrstva za okolje in prostor.
 
Od prihodnje seje Mestnega sveta, ki bo potekala februarja 2013, je tako odvisno, ali bodo svetniki vnovič potrdili povišanje cen na EUR/m³ porabljene pitne vode, s tem pa se omogoči plačilo stroškov izvajalca odstranitve blata. Strošek odvoza starega blata bi se tako na položnicah občank in občanov na mesečnem nivoju, pri povprečni porabi gospodinjstva 16 m³ pitne vode, povišal iz dosedanjih 2,376 EUR na 3,84 EUR za gospodinjstvo. Mesečno se tako predvideva dvig v višini 1,46 EUR na gospodinjstvo, ki predstavlja povprečno 3-člansko družino.
 
Ob tem pa je potrebno opozoriti, da bi se znesek na položnicah po odstranitvi vseh 17.000 ton starega blata in poplačilu vseh nastalih stroškov, kar se predvideva v roku dveh let, ponovno vrnil na višino, ki bo pokrivala stroške odstranjevanja dnevnih količin blata. Po do sedaj znanih podatkih naj bi se ta cena znižala.
 
Kaj bo prinesla prihodnost?
 
Na istem razpisu, kjer je podjetje Saubermacher Slovenija, d.o.o. bilo izbrano za odvoz 17.000 ton starega blata, je za odvoz dnevno proizvedenega blata bilo izbrano podjetje Gorenje Surovina, d.o.o., ki bo s svojim delom pričelo aprila letos. Kljub temu pa trend iz leta v leto kaže, da se količina proizvedenega blata zmanjšuje. Tako ga je bilo lani okrog 11.000 ton, medtem ko smo še štiri leta nazaj beležili dobrih 15.000 ton blata. Omenjeni trend bi tako lahko prispeval k nižjim cenam na položnicah ter pripomogel k še bolj odgovornemu in ozaveščenemu ravnanju do okolja.


vodoravna delilna črta