Odgovor požupana MOM Milana Mikla na pismo bralca "Skrajna neodgovornost do someščanov"
vodoravna delilna črta

 

Kot podžupan Mestne občine Maribor in navsezadnje član mestnega sveta se počutim odgovornega, da podam odziv na nekorektno in žaljivo pismo gospoda Primoža Premzla, ki je bilo objavljeno v sredo, 16. januarja 2013, v časopisu Večer. Obtožbe, ki letijo na mestne svetnike, da so »kompromitirani« in da so v zadnjih dveh oziroma šestih letih lahkomiselno delovali kot vzvod mestne uprave oziroma župana, so izredno žaljive za vsakega posameznega mestnega svetnika. Mestni svetniki so bili legalno izvoljeni in delujejo legitimno, z vztrajanjem v mestnem svetu, kljub težkim razmeram in številnim grožnjam, pa izražajo svojo odgovornost do občanov in prihodnosti Maribora. Osebno sem kot podžupan in mestni svetnik vedno sprejemal odločitve, za katere sem verjel, da so v dobro našemu mestu in občanom. Svoje delo opravljam odgovorno in vestno, ob tem pa se, za razliko od gospoda Premzla, dobro zavedam posledic, ki bi jih lahko pustile nepremišljene odločitve povezane s samorazpustitvijo mestnega sveta.
 
 
Milan Mikl
podžupan Mestne občine Maribor
 


vodoravna delilna črta