Odprto pismo mestnih svetnic in svetnikov Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta


MINISTRU ZA NOTRANJE ZADEVE,
MINISTRU ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVO,
INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI,
VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC
 
 
ZADEVA: ODPRTO JAVNO PISMO SVETNIC IN SVETNIKOV  MESTNE OBČINE MARIBOR
 
 
Spoštovani prejemniki odprtega pisma,
 
neidentificirana oseba (ali osebe) so pred dnevi na Facebook strani »Franc Kangler naj odstopi kot župan« javno objavile naslove prebivališč svetnic in svetnikov Mestne občine Maribor, z javnim pozivom, da naj občani ad hoc formirajo oziroma se združijo v nekakšne »udarne skupine« najmanj desetih oseb, ki naj opremljene z ustreznimi pripomočki (transparenti, megafoni, metlami in podobnim) hodijo na domove svetnic in svetnikov in jih z vpitjem, žaljenjem ter drugimi načini povzročanja nemira in strahu skušajo prisiliti k takojšnjemu odstopu s funkcij oziroma k izglasovanju samorazpustitve Mestnega sveta Mestne občine Maribor.
 
Obiske in nasilna ravnanja naj bi »udarne skupine« izvajale toliko časa, dokler s takšnim nasiljem ne bodo prisilile svetnic in svetnikov k odstopu z njihovih funkcij oziroma k izglasovanju samorazpustitve Mestnega sveta Mestne občine Maribor.
 
Takoj po objavi javnega poziva na nasilno ravnanje smo se obrnili na policijo, odgovor policije pa je bil, da »dokler se nič ne zgodi« ne morejo oziroma niso pristojni ukrepati.
 
Nekaj svetnikov je že doživelo obisk »udarne skupine« in to celo na domovih v blokovskih naseljih.
 
Vsi prizadeti, zlasti pa naši družinski člani in nedoletni, šolo obvezni otroci, smo prestrašeni in se počutimo resno ogrožene, zato vas, spoštovani, javno sprašujemo in prosimo za javne odgovore na naslednja vprašanja:
 
-           ali je v Republiki Sloveniji zgoraj opisano nasilno ravnanje in pozivanje k takšnemu ravnanju dopustno in dovoljeno ter, če je, kateri zakonski ali podzakonski akt to dovoljuje (poudarjamo, da ne gre za prijavljene in odobrene javne demonstracije na javnih mestih, pač pa za skupinsko povzročanje nasilja, strahu in nereda pred domovi fizičnih oseb);
 
-           v primeru, da takšno izvajanje nasilja, zastraševanja in povzročanje nereda ni dopustno, prosimo za odgovor na nadaljnje vprašanje, ali je policija oziroma drugi pristojni organ dolžan po uradni dolžnosti ali na poziv oziroma prijavo ustrezno ukrepati in preprečiti pozivanje, organiziranje in izvajanje opisanega nasilja ter povzročanja strahu nad državljani.
 
 
Lep pozdrav,                                                                                                
                                                                                             
 
                                                                                                Po pooblastilu številka 02003-61/2010 z
                                                                                                       dne 27.12.2012 v funkciji župana
                                                                                                                             Milan MIKL


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odprto pismo mestnih svetnic in svetnikov Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta