Zaključek podprojekta celovito okoljsko upravljanje v podjetjih - EKOPROFIT
vodoravna delilna črta

 

 

V okviru projekta City Network Graz – Maribor je Mestna občina Maribor v sodelovanju z občino Gradec v letu 2011 pričela z izvajanjem aktivnosti »Celovito okoljsko upravljanje v podjetjih«, ki je vsebinsko nadaljevanje projekta EKOPROFIT. Z izvedbo strokovnih tematskih delavnic smo želeli podjetjem predstaviti zakonske obveze s področja varstva okolja, ki jih morajo izpolnjevati in jim lahko prinesejo tudi velike prihranke.
 
V ospredju projekta so gospodarski cilji, kot so povečanje učinkovitost proizvodnje in znižanje stroškov zaradi manjše porabe surovin, naravnih in energetskih virov ter zmanjšanja količin odpadkov ter emisij snovi v zrak in vode. Sodelovanje med lokalno upravo, strokovnimi institucijami in podjetji vodi v trajnostno reševanje nastalih problemov in je zaradi tega dolgoročno uspešno. Projekt krepi tudi čezmejno sodelovanje med občino Maribor in občino Gradec.
 
K sodelovanju je pristopilo osem podjetij iz Podravske regije, in sicer Agroruše d.o.o., Interbat d.o.o., Motus cee d.o.o., Seltron d.o.o., SGP Mesner d.o.o, Silkem d.o.o., Tekol d.d. in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca iz Maribora. K aktivni izvedbi ukrepov je pristopila tudi Mestna občina Maribor. Pripravili smo šest tematskih delavnic osnovnega programa, ki so jih izvajale Ekoprofit svetovalke iz strokovnih institucij v Mariboru. Projekt se je zaključil decembra 2012.
 
Naloge podjetij so bile, da na osnovi znanj, ki so si jih pridobila na delavnicah in svetovanjih, pripravijo okoljsko poročilo z načrtom ukrepov za izboljšanje stanja v podjetju. Nekaj izmed teh ukrepov je bilo že izvedenih v preteklih mesecih. Na včerajšnji zaključni prireditvi so podjetja predstavila prihranke, ki so jih oziroma jih bodo dosegla z izvedbo raznih ukrepov kot so varčevanje z električno energijo, energenti, ločeno zbiranje odpadkov, spremembe v delovnem procesu itd. Skupni prihranek podjetij zaradi izvedenih ukrepov znaša približno 228.000 EUR na leto.
 
Posebna komisija je ocenila, da so podjetja izkazala napredek pri ravnanju z okoljem, zato so za svoje dosežke prejela Ekoprofit priznanja.
 


vodoravna delilna črta