Obvestilo: Sprememba prometnega režima na delu Smetanove ulice
vodoravna delilna črta

 

Sektor za komunalo in promet obvešča prebivalce in obiskovalce Maribora ter predvsem stanovalce Smetanove ulice, da se bodo predvidoma (odvisno od vremenskih razmer) v času med 26. in 30. novembrom 2012 na delu Smetanove ulice izvajala dela zaradi spremembe prometnega režima. Prometni režim se bo iz dvosmernega prometa spremenil v enosmerni promet od križišča Prežihove ulice do križišča s Turnerjevo ulico. Enosmernost bo po novi prometni ureditvi urejena v smeri od vzhoda proti zahodu. Dela se bodo izvajala na montaži vertikalne prometne signalizacije in izrisu horizontalne prometne signalizacije. Kolesarski promet bo urejen z dvosmerno kolesarsko stezo na celotni potezi od Prežihove do Turnerjeve ulice.
 
Dela se bodo izvajala na podlagi načrta prometne ureditve št. 267/1, ki ga je v mesecu septembru 2012, za investitorja Mestno občino Maribor, izdelalo podjetje za geodetske storitve in projektiranje Geodata. Dela bo izvajalo podjetje Nigrad d.d.. Vrednost del, ki zajema postavitev vertikalne prometne signalizacije, odstranitev nepotrebne prometne signalizacije, zamenjavo dotrajane prometne signalizacije ter izris talne signalizacije (kolesarske steze s piktogrami, puščicami…) znaša okvirno 2.500 EUR. Dela bodo predvidoma zaključena do 30. novembra 2012.
 
Sprememba prometnega režima je bila predstavljena na Mestni četrti Koroška vrata v mesecu septembru 2012. Prometna signalizacija bo v času del prekrita s folijo, do predvidene vzpostavitve enosmernega prometnega režima v prvih dneh decembra, ko bo folija iz prometnih znakov odstranjena.


vodoravna delilna črta