EU Projekt ADAPT2DC
vodoravna delilna črtaNa povabilo nekdanje Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (sedaj Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo) in nekdanjega Ministrstva za okolje in prostor (sedaj Ministrstvo za infrastrukturo in prostor) je Mestna občina Maribor v letu 2011 pristopila v konzorcij partnerjev, ki je uspešno pridobil projekt s področja demografskih sprememb v centralni Evropi na transnacionalnem razpisu Centralna Evropa (Central Europe).
 
Izzivi, oz. procesi, ki se jih loteva projekt ADAPT2DC so demografske spremembe, migracije prebivalca in staranje populacije in kako te procese blažiti z izboljšanjem upravljanja občinskih infrastruktur. Projekt se osredotoča posebej na države Centralne Evrope oz. države nekdanjega socialističnega sistema, ki so v letih 2004 in 2007 postale članice EU (npr. Slovenija, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Poljska, Češka, Slovaška, itd.), kjer je problem še posebej izražen. Razlog za povabilo v konzorcij je bila med drugim tudi omemba mesta Maribor v razpisni dokumentaciji, kot mesta z višjo zabeleženo demografsko spremembo po padcu nekdanjega sistema pa tudi kot mesta z enim izmed največjih potencialov za razvoj iz nekdaj industrijskega mesta v dinamično mesto, odprto za turizem, kulturo in prijazno podjetništvu (po poročilu Urban Audit, 2008 EUROSTAT).  
 

Glavni cilj projekta je:

vpeljava inovativnih modelov trajnostnega upravljanja predimenzionirane infrastrukture z namenom ublažitve finančnega bremena občinskih proračunov v bivših industrijskih regijah in mestih, ki so se demografsko krčila po padcu socialističnega režima. Cilj projekta je obenem tudi izboljšanje privlačnosti mesta, ustvarjanje enakomernega socialnega in krajevnega razvoja. Mesta oz. regije s sprejetimi strategijami razvoja bodo imele možnost prilagoditi oz. dopolniti svoje strategije v delu upravljanja z javno infrastrukturo.


V okviru projekta se bo izvedlo šest delovnih paketov. V Mariboru bodo potekale naslednje aktivnosti:
 • sodelovanje in podpora pri pridobivanju podatkov za analizo socio-ekonomskih dejavnikov, ki so povzročali krčenje bivših industrijskih regij in mest,
 • podpora pri izdelavi in vpeljavi pilotske rešitve – model upravljanja z javno infrastrukturo,
 • sodelovanje pri izvedbi delavnice za predstavitev pilotskih rešitev partnerjev,
 • diseminacija in promocija rezultatov projekta.

Dodatna obrazložitev:
Tematika projekta ADAPT2DC je strateška, specifična in zelo »medsektorska« saj se navezuje na več področij. Iz vidika Mestne občine Maribor, oz. mesta, ki je v letu 2012 nosilec naziva EPK, bi bilo zelo koristno raziskati, kako bolje upravljati z javno infrastrukturo in kako jo narediti trajnostno še bolj uporabno.
 
Menimo, da lahko projekt ponudi še več kot samo to – ponudi lahko strateško upravljanje z javno infrastrukturo in na tak način še bolj pozitivno vplivati na razvoj mesta in na zaviranje krčenja mesta.
 
Poleg tega bo Mestna občina Maribor lahko od ostalih partnerjev oz. mest, ki so že enkrat bila  naraščajoče regije (t.i. »booming regions«) so pa zdaj tudi regije krčenja  (»shrinking regions«) pridobila izkušnje oz. praktične primere reševanja te problematike.
 
Trajanje projekta: 1. 11. 2011 – 30. 9. 2014
 
Partnerji v projektu:
 • Glavni partner: Ministrstvo za deželni razvoj, promet in gradnje dežele Turinške (Thüringen), Nemčija
 • Regionalni geografski inštitut Lipnica, Avstrija
 • Regionalni menedžment Zgornje Štajerske, Avstrija
 • Inštitut za sociološke znanosti Češke Republike, Češka
 • Regija Usti, Češka
 • VATI, neprofitno podjetje za regionalni razvoj in prostorsko načrtovanje, Madžarska
 • Eszak-Alfold, regionalna razvojna agencija, Debrecen, Madžarska
 • UNICEM – združenje občin Piemont, Torino, Italija
 • Ekonomska fakulteta Katovice, Poljska
 • Regija Malopolska, Poljska
 • Urbanistični inštitut Republike Slovenije
 
Pridruženi partnerji v projektu:
 • Ministrstvo za gospodarstvo, infrastrukturo, promet in tehnologijo Zvezne Republike Nemčije;
 • Ministrstvo za notranje zadeve Zvezne Republike Nemčije.
 • Regionalni menedžment Zgornje Avstrije (Öberösterreich);
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije;
 • Mestna občina Maribor, Slovenija
 • Center za razvoj turizma Presov, Velike Tatre, Poljska;
 
 
Več informacij o projektu: http://www.adapt2dc.eu/


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Projekt ADAPT2DC
vodoravna delilna črta