Kako ravnamo, ko odteče voda?
vodoravna delilna črta


Prekuhavanje pitne vode zaradi poplav
V izrednih razmerah, med katere spadajo tudi poplave, je pitna voda iz javnih vodovodnih sistemov obravnavana kot onesnaženo živilo (razen s posebnimi zagotovili upravljavca vodovodov), zato jo je potrebno prekuhavati ali kako drugače pripraviti za varno uporabo v prehranske namene, lahko pa uporabljamo embalirano pitno vodo. V izrednih razmerah je zato potrebno spremljati informacije upravljavca vodovoda oziroma drugih pristojnih inštitucij o kakovosti pitne vode, ki jih objavljajo v sredstvih javnega obveščanja in dosledno upoštevati njihova navodila o morebitnih ukrepih.
Navodila o prekuhavanju pitne vode najdete tukaj.
 
Čiščenje prostorov in ravnanje z živili po poplavi
Med naravnimi katastrofami, zlasti poplavami, se lahko živila onesnažijo s površinsko vodo, ki je mikrobiološko in kemično onesnažena ter vsebuje nevarne mikroorganizme iz odplak in odpadnih voda, kanalizacijskega sistema, živali in ljudi. Neurejeni higienski pogoji, vključno s pomanjkanjem varne pitne vode, sanitarij in pomanjkanjem primernih pogojev za pripravo hrane, so med poplavami že bili vzrok masovnih izbruhov bolezni, povzročenih z onesnaženimi živili.
Kratka navodila za čiščenje prostorov in ravnanje z živili po poplavi najdete tukaj.
 
Ravnanje z živili v primeru izpada električne energije med poplavo
V času poplav lahko prihaja do izpada električne energije, ki lahko traja daljše časovno obdobje, tudi več ur. Posledice izpada električne energije se med drugim pokažejo v gospodinjstvu (okvara aparatov, kvarjenje hrane…), saj je to v veliki meri vezano na vir električne energije.
Kako ravnamo z živili v hladilniku in/ali zamrzovalniku po izpadu električne energije najdete tukaj.

Vir: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

 


vodoravna delilna črta