S »Kapljico krvi« do zgodnjega odkrivanja celiakije
vodoravna delilna črta

 


S testiranjem dijakov Srednje prometne šole Maribor se bo v torek, 6. novembra 2012, v okviru projekta LQ – CELIAC, katerega vodilni partner je Mestna občina Maribor, začela raziskava o pogostnosti celiakije med mladostniki v severovzhodni Sloveniji, ki so jo poimenovali »Kapljica krvi«. Cilj raziskave je s pomočjo hitrih testov postaviti sum na celiakijo pri dijakih, pri katerih ta bolezen do sedaj ni bila prepoznana, ker je potekala tiho ali le z manjšimi težavami. Na ta način bodo novo odkritim bolnikom omogočili ustrezno zdravljenje in s tem pomembno vplivali na izboljšano kvaliteto njihovega življenja.

 

Prometna šola Maribor je prva od srednjih šol v Podravju in Pomurju, na katerih bodo do konca leta 2013 izvedli 1000 hitrih testov za celiakijo. Že pred krompirjevimi počitnicami so med dijaki in učitelji izvedli anketo splošnega poznavanja celiakije, o celiakiji in pomenu brezglutenske diete pa so se seznanili na posebnih predavanjih, ki jih je pripravil asist. dr. Jernej Dolinšek, dr. med., specialist pediater in vodja projektnega partnerja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Klinike za pediatrijo, ki je referenčni center za celiakijo v Sloveniji.

 

„Strokovnjaki na področju celiakije že dalj časa razmišljamo o aktivnem iskanju bolnikov s celiakijo. Bolezen namreč pogosto poteka tako neznačilno, da mnogi nanjo niti ne pomislijo. Diagnoza je zato pri številnih posameznikih postavljena zelo pozno, zaradi česar se oboleli soočajo z različnimi zdravstvenimi težavami. V nekaterih evropskih centrih so zato izvedli presejalno testiranje večjih skupin in ugotovili, da je bilo dejansko število bolnikov v vseh centrih močno podcenjeno.

 

Na podlagi teh ugotovitev smo se zato v okviru projekta LQ-CELIAC odločili, da bomo s pomočjo hitrih testov v populaciji srednješolcev severovzhodne Slovenije poskušali ugotoviti kakšna je dejanska pogostost celiakije v našem okolju,“ pojasnjuje asist. dr. Jernej Dolinšek.

 

Še pred nedavnim so prisotnost celiakije preverjali in potrjevali z biopsijo, pri kateri so s posebno aspiracijsko kapsulo ali z endoskopom odvzeli košček sluznice v tankem črevesu. Razvoj medicine v zadnjih letih pa je omogočil, da lahko sum na prisotnost celiakije, s precejšnjo zanesljivostjo, postavimo s pomočjo hitrih testov, ki za dokazovanje protiteles, značilnih za celiakijo, potrebujejo le vzorec kapilarne krvi.

 

Testiranje poteka podobno kot pri preverjanju količine sladkorja v krvi pri sladkornih bolnikih – z odvzemom nekaj kapljic krvi iz konice prsta, ki jo nato analizirajo in ugotavljajo prisotnost oz. odsotnost protiteles.  Dijake, pri katerih bodo odkrili prisotnost protiteles, bodo usmerili na ustrezno nadaljnjo obravnavo na Kliniko za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru. Tam bodo v dogovoru s starši in dijaki izvedli nadaljnje preiskave za dokončno potrditev celiakije, novo odkritim bolnikom pa bodo na ta način omogočili takojšnje ustrezno zdravljenje bolezni, s čimer bodo pomembno vplivali na izboljšanje kvalitete njihovega življenja in preprečili resne dolgoročne zaplete bolezni

 

Srednja prometna šola Maribor v projektu LQ-CELIAC sodeluje kot pridruženi partner, kot poudarja ravnateljica Mateja Turk, pa so se za sodelovanje odločili, ker že imajo izkušnje z dijaki s celiakijo in željo pomagati pri širjenju zavedanja o tem obolenju.

 

„V preteklem šolskem letu je šolanje uspešno zaključila celiakašica, za katero smo v šolski kuhinji pripravljali obroke brez glutena, ki so nujni za dieto obolelih. V tem šolskem letu sicer nimamo nobenega celiakaša, kljub temu pa smo veseli, da lahko sodelujemo v projektu, ki skrbi za osveščanje širše javnosti, pa tudi pri testiranju dijakov, saj se zavedamo, da lahko le pravočasno odkritje bolezni mladim celiakašem omogoči kakovostno življenje,“ je povedala Mateja Turk.

 

Hitro testiranje bo na istem vzorcu dijakov v regijah Vas in Zala na jugovzhodu države izvedla tudi Regijska bolnišnica Markuszovsky iz Szombathelyja - madžarska partnerica v projektu LQ-CELIAC. Rezultate raziskave, ki jo je odobrila Republiška komisija za medicinsko etiko, pa bodo partnerji z obeh strani meje predstavili ob koncu triletnega projekta LQ-CELIAC v začetku leta 2014.

 

Kaj je celiakija?

 

Celiakija je kronična vnetna bolezen predvsem tankega črevesa, ki okvari črevesno sluznico. Pri genetsko dovzetnih osebah to vnetje povzročijo protein nekaterih žit, ki jih skupno imenujemo gluten. Nediagnosticirana ali nezdravljena celiakija lahko povzroči številne neželene učinke na zdravje in kvaliteto življenja obolelih. Bolezen pogosto poteka z neznačilnimi simptomi in znaki, včasih pa ostaja dolgo časa klinično nema in se potrdi šele, ko se pojavijo zapleti bolezni.

 

 

Kontaktna oseba:
mag. Jasmina Dolinšek, vodja projekta
Mestna občina Maribor – Služba za razvojne projekte in investicije – Projektna pisarna
Ulica heroja Staneta 1, Maribor
T: 02 2201 460; E: jasmina.dolinsek@maribor.sivodoravna delilna črta