Priznanje ENERGAP-u in MOM za uspešno širjenje znanja na področju obnovljivih virov energije
vodoravna delilna črta

 

Energetska agencija za Podravje in občina Maribor sodelujeta v projektu RETS (Renewable Energies Transfer System – prenos sistemov obnovljivih virov energije), ki ga sofinancira Evropska komisija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, programa Interreg IVC. Projekt je usmerjen  v reševanje izzivov na področju obnovljivih virov energije (OVE) na ravni lokalnih in regionalnih oblasti. V njem sodeluje 12 partnerjev iz 9 držav: Francije (2), Nemčije, Madžarske, Italije, Portugalske (2), Anglije (2), Nizozemske, Romunije in Slovenije. Glavni cilj projekta je poglabljanje znanja in izboljšanje sposobnosti lokalnih in regionalnih politik (nosilcev odločanja, javnih uslužbencev ...) za pospešitev razvoja in implementacije OVE, skladno s strateškimi energetskimi smernicami. Za dosego tega cilja je bila v okviru projekta oblikovana evropska platforma lokalnih oblasti, ki aktivno deluje na področju izmenjave mnenj, primerov dobrih praks in učinkovitih rešitev.
 
Ob zaključku projekta je bila v torek, 16. oktobra 2012, v Strasbourgu, v Franciji mednarodna konferenca projekta RETS z naslovom “Energymix challenges for local authorities”. Konference so se udeležili tudi predstavniki Energetske agencije za Podravje (Energap) skupaj s podžupanom Mestne občine Maribor, mag. Tomažem Kanclerjem. Predavatelji so predstavili številne rešitve in primere dobrih praks kako lahko občine zagotovijo energetsko trajnost in izrabo obnovljivih virov energije.
 
Na večerni svečanosti sta Energap in občina Maribor, s strani koordinatorja projekta, prejeli priznanje za »Najbolj uspešno širjenje znanja in izkušenj o obnovljivih virih energije na lokalnem področju.« S tem je mesto Maribor ponovno dobilo potrditev, da stopa po poti trajnostnega energetskega razvoja.
 
Več informacij je v prilogi.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  RETS - zaključna konferenca
vodoravna delilna črta