Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v MOM
vodoravna delilna črta

 
Osnovni namen projekta »Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v Mestni občini Maribor« je obravnava vseh vidikov urbane prometne problematike. Ker želimo zmanjšati število prometnih nesreč, predvsem pa preprečiti najhujše nesreče, smo izbrali rešitev v vzpostavitvi avtomatske mreže prekrškovnih sistemov, ki bo umirila prometni tok na ravni celotnega mesta. Statistični podatki kažejo, da se največ poškodb peščev zgodi na cestah v naselju. S projektom si prizadevamo za večjo varnost vseh udeležencev v prometu in energijo usmerjamo v to, da  bi voznike prepričali, da vozijo v skladu s predpisi.
 
Dodatne informacije o projektu (lokacije nadzora, navodila) so objavljene na POVEZAVI.
 
Mesto Maribor bo v naslednjih štirih letih dobilo najsodobnejše vodenje cestnega prometa. Med drugim gre tudi za vzpostavitev naprednega algoritma za optimizacijo prometnih tokov, ki na podlagi mikrosimulacij predvideva gostoto in dinamiko prometa ter prilagaja delovanje semaforskih naprav – semaforjev na način, ki zagotavlja optimalno prometno pretočnost na ravni celotnega mestnega prometnega sistema. Prednost sistema ni le v koordinaciji posameznih križišč, temveč tudi v prometno odvisnem delovanju semaforskega sistema v primeru izrednih dogodkov – športne in kulturne prireditve, v primeru zastojev in nesreč, omogočanju prioritetnega delovanja sistema za potrebe reševalcev, gasilcev in policije, omogočanju prioritetnega delovanja sistema za potrebe sredstvom javnega prevoza... Sistem bo omogočal različne nadgradnje glede na prihodnje potrebe – obveščanje o prihodih avtobusov, uporabniške aplikacije za udeležence v prometu, koordinacija prometa z ostalimi strateškimi podsistemi mesta.
 
Merilci hitrosti v sistemu avtomatizacije cestnega prometa v Mestni občini Maribor so nastavljeni na omejitev, ki velja na cesti, ki vodi v križišče. To pomeni, če je pred križiščem znak za omejitev hitrosti na 70 km/h, je takšna omejitev tudi nastavljena v sistemu, ki meri hitrost. Potrebno je upoštevati, da nimajo vsi kraki v vseh križiščih iste omejitve hitrosti, tako da je potrebno upoštevati prometno signalizacijo na cesti, ki vodi v posamezno križišče. Po zakonu velja, da križišče razveljavi omejitev hitrosti, vendar v zakonu ni določeno, kako je potrebno voziti čez križišče, vendar vsa literatura za poučevanje in ocenjevanje  kandidatov za voznike, inštruktorjev in ocenjevalcev navaja to, da se lahko čez križišče vozimo s hitrostjo, ki je veljala  pred križiščem, seveda pa je potrebno upoštevati in predvidevati ostale udeležence v promet in prometno situacijo.
 
Vendar  sistem za samodejni nadzor hitrosti ugotavlja hitrost do vstopa v križišče torej do prečne črte na vozišču ali do postavljenih semaforjev, torej to pomeni, da sistem ne zaznava in ne meri prekoračitev v križišču.

 
Naši sistemi za samodejno beleženje prevoza hitrosti delujejo po popolnoma istih oz. podobnih  fizičnih zakonitosti, kot  deluje 223 sistemov, ki jih je država (DARS) namestila na državnem omrežju, kot jih uporabljajo ostale redarske službe v Sloveniji, in kot delujejo takšni sistemi v ostalih evropskih mestih.
Sistem je popolnoma avtomatiziran in certificiran pri Uradu RS za meroslovje, obravnava kršiteljev pa je v pristojnosti Medobčinskega redarstva in inšpektorata MO Maribor.
 
 


vodoravna delilna črta