Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v MOM – Dodatno pojasnilo
vodoravna delilna črta


Zaradi številnih vprašanj in različnega dojemanja pogodbe o JZ partnerstvu med Mestno občino Maribor in podjetjem Iskra Sistemi pri projektu »Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v Mestni občini Maribor«, vam pošiljam dodatno pojasnilo.
 
Sklenjena pogodba JZ partnerstva je ocenjena na cca 30 milijonov EUR. Ko se investicija zasebnemu partnerju povrne, se lestvica spremeni (sedaj 92:8 - Iskra Sistemi:MOM). Sklene se novi aneks k pogodbi, v katerem se opredeli višina sredstev, ki jih zasebni partner prejema za čas trajanja pogodbe, in sicer za vzdrževanje semaforskega sistema in nadzorne sobe.
 


vodoravna delilna črta