9. izredna seja Mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta


Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011)
 
 
S K L I C U J E M
9. IZREDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR, KI BO
ČETRTEK, 18. OKTOBRA 2012, OB 16 URI , V  PROSTORIH MESTNE OBČINE
MARIBOR,  DVORANA GENERALA RUDOLFA MAISTRA
 
 
z naslednjim predlaganim dnevnim redom:  
1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2.    Obravnava in sprejem dnevnega reda
3.    Predlog za izvolitev predstavnikov Mestne občine Maribor (elektorjev) v volilno telo za volitve člana Državnega sveta GMS -  443
4.    Predlog za določitev kandidata za člana Državnega sveta  GMS - 444
 
 
 
 
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
Franc KANGLER


vodoravna delilna črta