OBVESTILO: Poziv - Škoda zaradi suše v kmetijstvu v letu 2012
vodoravna delilna črta


POZIV NOSILCEM KMETIJSKIH GOSPODARSTEV, KI ŽELIJO UVELJAVLJATI ŠKODO V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2012


Mestna občina Maribor poziva k oddaji vlog za ocenjevanje škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2012. Vloge ocene škode se bodo upoštevale za prizadete kulture nad 30% ocenjene škode, in sicer za koruzo za zrnje, koruzo za silažo in trajno travinje.
 
Vloge lahko oddajo nosilci kmetijskih gospodarstev na predpisanih obrazcih, ki jih dobijo na KS ali MČ, na Mestni občini Maribor (Ulica heroja Staneta 1, pritličje, soba 14) in na občinski spletni strani (v prilogi in na povezavi).
 
Vlogo je potrebno dostaviti na naslov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Rok oddaje vlog je 15. 10. 2012.
 
Dodatne informacije lahko dobite na Uradu za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Maribor, soba 222/II, telefon: 02 22 01 387.
 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Dodatni list-več GERK-ov
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazec
vodoravna delilna črta