Sanacija podvoza pod Ledino
vodoravna delilna črta


Foto: NigradCesta na lokaciji železniškega podvoza pod cesto Ledina (med poslovno cono Tam in Bohovo) je bila ob vsakem večjem nalivu poplavljena, posledično tudi večkrat zaprta za promet. Na podlagi naročila Mestne občine Maribor je podjetje Nigrad pristopilo k izvedbi potrebne sanacije.
 
V sklopu  vzdrževanja javnih prometnih površin in odvodnjavanja so v preteklih dneh v podjetju Nigrad uredili vsa gradbena, montažna in elektro dela, ki se nanašajo na ureditev novega črpališča za padavinske vode na tej cesti. Zgrajen je bil celoten sistem odvodnjavanja z ustreznimi linijskimi požiralniki in peskolovi, črpališčem in usedalnikom za grobe delce, elektro instalacijo ter tlačnim vodom za navezavo meteorne kanalizacije do najbližnje javne kanalizacije.
 
Na podlagi opazovanja stanja v preteklih dneh, ko smo že bili deležni močnejših padavin, ugotavljajo, da je izvedba optimalna, saj do poplavljanja ceste več  ne prihaja, s čimer je vzpostavljena in zagotovljena tudi večja prometna varnost udeležencev v prometu.
 
Pri krajših intenzivnih padavinah bi morebiti še lahko nastopile manjše težave, ki pa jih bodo odpravili sproti. Kapaciteta črpališča in cel sistem je namreč izveden optimalno glede na razpoložljiva sredstva, do ureditve končnega stanja, ko bo izgrajen nov podvoz pod železniško progo.


vodoravna delilna črta