OBVESTILO: Uvedba Pilotne okoljske cone s 1.10.2012
vodoravna delilna črta

 UVEDBA PILOTNE OKOLJSKE CONE V MESTNI OBČINI MARIBOR
PRIDOBITEV DOVOLILNIC ZA VSTOP V POC

»Spremenimo stare navade«

Mestna občina Maribor (MOM) se podobno kot ostala mesta v Evropi sooča s povišanimi koncentracijami delcev PM10 v zraku, kar negativno vpliva na zdravje ljudi, živali in stanje ekosistemov. S slovensko-avstrijskim projektom PMinter, ki je financiran v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja SLO/AUT 2007/2013, je Maribor dobil možnost natančneje izmeriti onesnaženost zraka z delci PM10, ugotoviti vire onesnaženosti v regiji in predlagati rešitve za izboljšanje onesnaženega zraka. Kot rešitev se načrtuje uvedba pilotne okoljske cone (POC), ki bo skupaj z ostalimi prometnimi ukrepi zmanjšala onesnaženost zraka, izboljšala kakovost bivanja in spremenila stare potovalne navade ljudi.

Uvedbo cone bomo začeli s pilotnim obdobjem od 1. 10. 2012 do 30. 4. 2013, v katerem bomo merili njene prometne in okoljske učinke. Rezultati bodo služili za sprejetje odloka o nadaljnji širitvi in dodatnih omejitvah znotraj okoljske cone. 

Omejitve ne bodo veljale za stanovalce znotraj cone, ki bodo pridobili začasne dovolilnice za neovirano vožnjo znotraj cone, dostavna in tovorna vozila do 3,5 t med 5. in 7. uro ter 20. in 22. uro, avtobuse, taksije, urgentne prevoze in prevoze nujnih služb, oldtimerje, delovna vozila, vozila za prevoz oseb z motnjami gibanja, invalidov in slepih.

Kje dobim dodatne informacije?
Telefon: 02 22 01 445
 


vodoravna delilna črta