Župan mestne občine Maribor Franc Kangler obiskal pobrateno mesto Petange v Luksemburgu
vodoravna delilna črta

V letošnjem letu obeležujeta mesti Petange in Maribor 20 let pobratenja. Po srečanju s predstavniki mesta Petange v Mariboru v mesecu avgustu, sta se župan Mestne občine

Maribor Franc Kangler in podžupan Milan Mikl odzvala povabilu in obiskala Petange. V okviru obiska sta se sestala z županom Pierrom Mellino in drugimi predstavniki mesta

Petange, z županom italijanskega mesta Schio Lugijiem Dallom Via, županom nemškega mesta Schiffweiler Markusom Fuchsom in predstavniki diplomacije. Ob obletnici

osvoboditve Luksemburga so se župani na vojaškem pokopališču skupaj poklonili padlim ameriškim vojakom v drugi svetovni vojni. Obiskali so tudi kraj Schengen, ki predstalja

simbol povezovanja držav brez meja. Danes, 9. Septembra 2012 bodo s posebno slavnostjo obeležili 20 let prijateljstva med mestoma Petange in Maribor. 

 

 


vodoravna delilna črta