Izgradnja nadomestnega objekta Vrtca Tezno Maribor – enota Lupinica
vodoravna delilna črta

 

 
V Mestni občini Maribor je v teku izgradnja nadomestnega objekta Vrtca Tezno - enota Lupinica na lokaciji v Ulici Hinka Nučiča 11. Z investicijo, ki vključuje tudi ureditev potrebnih zunanjih površin, bo pridobljen nov, energetsko učinkovit objekt z vsemi potrebnimi in ustrezno dimenzioniranimi prostori. S tem bo omogočeno izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje za štiri oddelke prvega starostnega obdobja in tri oddelke drugega starostnega obdobja.
 
Operacijo Vrtec Tezno – enota Lupinica delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške investicije v višini do 85% vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov. Celotna vrednost investicije znaša 1,956.520 EUR.
 
V skladu s časovnim načrtom izvedbe investicije so zaključena zidarska dela z izvedbo ometov in estrihov, objekt je pokrit, vgrajeno je stavbno pohištvo ter izvedene grobe instalacije elektro in strojnih napeljav. Projekt bo zaključen konec leta 2012, otroci pa se bodo preselili v novi vrtec v začetku prihodnjega leta. Začasno so otroci v ostalih enotah Vrtca Tezno in v bližnjih sosednjih šolah.
 

     

 


vodoravna delilna črta