OBVESTILO: Pridobitev dovolilnic za vstop v pilotno okoljsko cono v MOM
vodoravna delilna črta

 


UVEDBA PILOTNE OKOLJSKE CONE V MESTNI OBČINI MARIBOR
PRIDOBITEV DOVOLILNIC ZA VSTOP V POC
 
»Spremenimo stare navade«
 
Mestna občina Maribor (MOM) se podobno kot ostala mesta v Evropi sooča s povišanimi koncentracijami delcev PM10 v zraku, kar negativno vpliva na zdravje ljudi, živali in stanje ekosistemov. S slovensko-avstrijskim projektom PMinter, ki je financiran v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja SLO/AUT 2007/2013, je Maribor dobil možnost natančneje izmeriti onesnaženost zraka z delci PM10, ugotoviti vire onesnaženosti v regiji in predlagati rešitve za izboljšanje onesnaženega zraka. Kot rešitev se načrtuje uvedba pilotne okoljske cone (POC), ki bo skupaj z ostalimi prometnimi ukrepi zmanjšala onesnaženost zraka, izboljšala kakovost bivanja in spremenila stare potovalne navade ljudi.
 
Kdaj začne veljati nov režim?
Uvedbo cone bomo začeli s pilotnim obdobjem od 1. 10. 2012 do 30. 4. 2013, v katerem bomo merili njene prometne in okoljske učinke. Rezultati bodo služili za sprejetje odloka o nadaljnji širitvi in dodatnih omejitvah znotraj okoljske cone.
 
Kako bo označena pilotna cona?
Vstop v cono bo označen z vertikalno prometno signalizacijo za prepoved vožnje (slika levo). Vstop v okoljsko cono bo najavljen tako, da bodo vozniki imeli možnost pravočasno in brez ustvarjanja zastojev opustiti vstopanje v območje okoljske cone (slika desno).

Kdaj velja omejitev?

 

Omejitve za vstop neustreznih vozil v območje okoljske cone bodo veljale samo med delovniki, to je v času, ko je koncentracija delcev v zraku največja.

 
Na katera vozila se nanašajo omejitve?
Na območju načrtovane pilotne okoljske cone bomo omejili promet osebnih, dostavnih in tovornih vozil, ki ne dosegajo emisijskega EURO standarda 0 in 1. To so osebna in lahka tovorna vozila z datumom prve registracije pred 1. januarjem 1997 in težka tovorna vozila pred 1. oktobrom 1996.       
 
Ali so izjeme?
Omejitve ne bodo veljale za stanovalce znotraj cone, ki bodo pridobili začasne dovolilnice za neovirano vožnjo znotraj cone, dostavna in tovorna vozila do 3,5 t med 5. in 7. uro ter 20. in 22. uro, avtobuse, taksije, urgentne prevoze in prevoze nujnih služb, oldtimerje, delovna vozila, vozila za prevoz oseb z motnjami gibanja, invalidov in slepih.
 
Kje lahko pridobim dovolilnico?
Začasno dovolilnico lahko upravičenci pridobijo brezplačno od 3.9.2012 dalje v času uradnih ur:
-       v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
-       v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
-       v petek od 8. do 13. ure
 
na naslovu:
 
Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave
Slovenska ulica 40
2000 Maribor
 
Kje dobim dodatne informacije?
Telefon: 02 22 01 445
 
Otvoritvena prireditev za okoljsko cono bo v sredo, 19. septembra 2012, ob 11. uri na Glavnem trgu v Mariboru.
 


vodoravna delilna črta