Maribor se pospešeno pripravlja na Evropsko prestolnico mladih Maribor 2013
vodoravna delilna črta

 

Priprave na prihajajoče leto, ko bo mesto Maribor nosilec naziva Evropska prestolnica mladih 2013 (European Youth Capital), pospešeno potekajo. Mestna občina Maribor je letošnji mesec maj poimenovala Mesec mladih in s tem napovedala živahno dogajanje v letu 2013. Hkrati je postala ena izmed prvih nosilk certifikata Mladim prijazna občina za obdobje od 2012 do 2016. Junija je bil objavljen še Javni razpis za sofinanciranje priprave novih programov v mladinskem sektorju za Evropsko prestolnico mladih Maribor 2013. Namen razpisa je bil pridobiti čim več novih programov v mladinskem sektorju za Evropsko prestolnico mladih Maribor 2013 v skladu s cilji in vsebinskimi področji, ki jih je mesto Maribor navedlo v prijavi za naziv.

 

Med glavnimi vsebinskimi področji naj izpostavimo predvsem strukturirani dialog, spodbujanje aktivne participacije mladih, večanje zaposljivosti in zaposlenosti med mladimi ter neformalno izobraževanje. Primarne ciljne skupine so v glavnem mladi, še posebej mladi z manj priložnostmi, mladinski delavci in mladinske organizacije ter organizacije za mlade. V skladu s strateškimi cilji naziva naj bi prijavljeni programi med drugim pomagali pri razvoju vzpodbudnega okolja za mlade, okrepitvi in povečanju udejstvovanja mladih v lokalnih skupnostih, okrepitvi medsektorskega obravnavanja mladih, razvoju osebnih potencialov, samozaupanja in ustvarjalnosti mladih ter krepitvi in razširitvi socialnih mrež mladih. Kvantitativni cilji prijave so ambiciozni, z namenom aktivnega vključevanja mladih, saj predvidevajo sodelovanje vsaj polovice mladih Mariborčank in Mariborčanov pri pripravi in izvedbi Evropske prestolnice mladih Maribor 2013, sodelovanje 80 % mladih iz Maribora na vsaj eni izmed aktivnosti prihodnje leto in obisku 2000 mladih iz držav Evropske unije. Kot izjemno pozitiven učinek projekta Evropska prestolnica mladih Maribor 2013 je uresničenje cilja, ki predvideva povečanje članstva v mladinskih organizacijah v mestu in večjega organiziranja mladih.

 

Prijave na javni razpis je bilo mogoče oddati do vključno 18. julija 2012. Izbirna komisija trenutno v skladu s predpisi opravlja postopek, na podlagi katerega bodo prihodnje leto najboljše prijave izbrane za sofinanciranje in bodo predstavljale pomemben del dogajanja. Maribor je bil tudi izbran in potrjen s strani Evropskega mladinskega foruma kot nosilec generalne skupščine, na kateri bodo potekale volitve za novega predsednika le-tega.

 

S sklepom župana je bila imenovana delovna skupina za delo v Pisarni Evropske prestolnice mladih Maribor 2013. Naloga delovne skupine, ki deluje v okviru Urada za kulturo in mladino, je zagotovitev nemotenega in učinkovitega izvajanja aktivnosti ter koordinacije projektov, izbranih v prej omenjenem razpisu. Za vodjo pisarne je bila imenovana Sara Sorger, diplomantka Univerze na Dunaju in bivša predsednica Društva slovenskih študentov v Avstriji. Jedro skupine, ki bo skrbelo za pripravo in izvedbo projekta Evropska prestolnica mladih Maribor 2013, je že izoblikovano, vendar se bo število sodelujočih zaradi novih nalog povečevalo. Priložnost za sodelovanje v delovni skupini sta dobili tudi dve sodelavki, ki sta bili izbrani prek programa javnih del za leto 2012-II Pomoč pri izvajanju programov za mlade. Sodelavki prihajata iz ciljne skupine brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ki so bile zadnjih 6 mesecev prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje. Mestna občina Maribor želi z mlado ekipo v Pisarni Evropske prestolnice mladih Maribor 2013 napovedati, da je prihajajoče leto namenjeno mladim in njihovim potencialom ter jim s tem dati priložnost, da s svojimi izkušnjami in pogledi sooblikujejo ta pomemben projekt.

 

 

 

 


vodoravna delilna črta