Prvi teden trajnostne energije v Mariboru
vodoravna delilna črta


 
Evropa leto 2012 označuje kot leto trajnostne energije. V tednu med 18. in 22. junijem so se v okviru Evropskega tedna trajnostne energije po vsej Evropi odvijale številne aktivnosti. K tem aktivnostim se je pridružila tudi Mestna občina Maribor skupaj z Energetsko agencijo za Podravje. V ta namen so se v mestu Maribor odvijali različni dogodki, s katerimi smo želeli opozoriti ljudi na problematiko rabe energije in varovanja okolja. 
 
Mestna občina Maribor je v letu 2011 podpisala Konvencijo županov, ki jo je v EU podpisalo že preko 4.000 občin. S tem se je zavezala, da bo aktivno delovala na področju trajnostne energije in se trudila doseči zastavljene cilje: varčevanje z energijo, uvajanje  obnovljivih virov energije in zmanjševanje emisij CO2. Zelo pomembno vlogo pri doseganju ciljev ima tudi informiranje in izobraževanje in temu posvečamo v Mariboru veliko pozornosti. Zato smo letos prvič pripravili teden trajnostne energije v Mariboru, ki je zajemal številne dogodke za različne ciljne skupine: javni sektor, občane, šole, podjetja.
 
Dogodki, ki so se v tem tednu razvrstili so bili naslednji:
·         v Hotelu City v Mariboru so potekala strokovna predavanja pod naslovom »Zelene strehe in varna namestitev sončnih elektrarn«,
·         na Grajski ulici 7 so potekala energetska svetovanja in predavanja za občane o podnebnih spremembah in o učinkoviti rabi energije,
·         na Trgu svobode v Mariboru je potekala novinarska konferenca o evropskem projektu LEAP in zaključna prireditev akcije »LEDENI IZZIV«,  z merjenjem količine iztekle vode iz makete pasivne hiške in podelitev nagrad,
·         na podjetju Menerga d.o.o. (energetsko najbolj učinkovita stavba) je potekal dan odprtih vrat
·         vzporedno z naštetimi dogodki je potekal tudi projektni sestanek partnerjev evropskega projekta LEAP, ki se ga je udeležilo 30 predstavnikov iz 9 držav. Skupaj smo si ogledali tudi mesto Maribor in prireditve v okviru EPK.
 
Del aktivnosti je bil tudi prikaz energetsko učinkovite gradnje na modelu hiške na Trgu svobode. Z aktivnostjo, ki je trajala cel mesec, smo želeli  občane Maribora informirati in izobraževati o pomenu rabe energije v stavbah. Raba energije v stavbah predstavlja 40% vse rabe energije v EU, in tudi v naših domovih. Statistika govori, da 700 EUR na leto na prebivalca EU porabimo za energijo. To pomeni, tudi da slovenska štiričlanska družina porabi skoraj 3.000 EUR na leto za energijo. In ogrevanje stavb predstavlja lahko tudi več kot 50% tega zneska.
 
V Prvem tednu trajnostne energije smo v Mariboru gostili mednarodno projektno srečanje strokovnjakov in predstavnikov občin ter regij, ki delujejo na področju načrtovanja in izvajanja aktivnosti. Pokazali smo jim aktivnosti, ki jih izvajamo na področju trajnostne energije v Mariboru in z njimi izmenjali izkušnje ter primere dobrih praks.
 
Ob zaključku prvega tedna trajnostne energije v Mariboru je direktorica Energetske agencije za Podravje dr. Vlasta Krmelj v zahvalo za pomoč in sodelovanje pri organizaciji tega tedna podelila županu Mestne občine Maribor Francu Kanglerju torbo z všitimi sončnimi celicami. Sončne celice na torbi omogočajo polnjenje prenosnih naprav z električno energijo, ki jo proizvede sonce. S tem se prispeva tudi k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida.
 


vodoravna delilna črta