Zapora cest – Izgradnja krožišča na Titovi cesti
vodoravna delilna črta


13.7.2012 – 15.12.2012
 
 
Zaradi izvajanja del na projektu »Izgradnja krožnega križišča Titova cesta - Ul. heroja Bračiča z ureditvijo Titove ceste« bo v času od 13. julija 2012 do vključno 15. decembra 2012 veljala zapora, in sicer:
-    delna oz. občasna popolna zapora vozišča Titove ceste na odseku med Partizansko cesto in Ulico heroja Bračiča vključno z avtobusnimi postajališči, pločniki in kolesarskimi stezami ter vsemi kraki Titove ceste in Ul. heroja Bračiča v območju krožnega križišča;
-    popolna zapora vozišča Ulice heroja Bračiča na odseku od Titove ceste do Ulice Vita Kraigherja (za ves motorni promet, razen za avtobuse).
 
Izvajalec del je družba Nigrad, d.d..
 
V posameznih fazah bo potrebi prihajalo do sprememb poteka avtobusnih linij, o čemer bo javnost obveščena.

 

Vljudno vas prosimo za razumevanje in strpnost v času del.


vodoravna delilna črta