Vabilo na 24. sejo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM
vodoravna delilna črta

 

Vabimo Vas, da se udeležite 24. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor, ki bo v

 

 

TOREK, 15. maja 2012 ob 12.30 uri

 

 

v sejni sobi AMD TAM Maribor, Zagrebška c. 29, Maribor.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1.     Pregled zapisnika zadnje seje,

2.     Poročilo z  vzgojno preventivnih akcij ''Red je vedno pas pripet'' in

      ''Bistro glavo varuje čelada'',

3.     Poročilo z medobčinskega tekmovanja Kaj veš o prometu?,

4.     Izvedba državnega tekmovanja Kaj veš o prometu?,

5.     Načrtovane aktivnosti SPV ob zaključku šolskega leta,

6.     Razno.

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta