Projekt RETS
vodoravna delilna črta

 

 

Mestna občina Maribor v sodelovanju z Energetsko agencijo za Podravje že tretje leto sodeluje v projektu RETS (Renewable Energies Transfer System – prenos sistemov obnovljivih virov energije), ki je sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg IVC. Triletni projekt traja od februarja 2010 do januarja 2013. Usmerjen je v reševanje izzivov na področju obnovljivih virov energije (OVE) na ravni lokalnih in regionalnih oblasti. Glavni namen projekta je poglabljanje znanja in izboljšanje sposobnosti lokalnih nosilcev odločanja in javnih uslužbencev na področju OVE, da se pospeši razvoj in implementacija OVE skladno s strateškimi energetskimi smernicami.

 

V projekt je vključenih 12 partnerjev iz 9 evropskih držav članic EU: Francije, Nemčije, Madžarske, Italije, Portugalske, Anglije, Nizozemske, Romunije in Slovenije. Partnerji v projektu imajo različno predznanje in izkušnje na področju uporabe OVE in trajnostnega gospodarjenja z energijo. Poleg lokalnih oblasti so partnerji v projektu tudi strokovno usposobljeni centri, kot npr. univerze in energetske agencije, ki delajo raziskave in opravljajo storitve na področju OVE.

 

Aktivnosti partnerjev projekta so usmerjene v oblikovanje enostavnih in uporabnih orodji, namenjenih lokalnim oblastem kot pomoč pri sprejemanju pravilnih, razvojno usmerjenih odločitev v okviru implementaciji tehnologij OVE. V okviru projekta so organizirani študijski obiski namenjeni izmenjavi idej in praks in oblikovana je zbirka primerov in prenosov dobrih praks, organizirani so seminarji, oblikovan je spletni portal, ki je namenjen objavljanju strokovnih člankov, izmenjavi mnenj in prenosu informacij med lokalnimi oblastmi in strokovnjaki. Cilj projekta je povečati uporabo obnovljivih virov energije, ki predstavljajo razvojno priložnost za občine.

 

V sredo, 9. maja bo 40 sodelujočih na projektu obiskalo Maribor. Pozdravil jih bo podžupan, mag. Kancler, in jim kratko predstavil aktivnosti občine na področju trajnostnega energetskega razvoja. V nadaljevanju ji bodo predstavniki Energetske agencije za Podravje pripravili strokovno predavanje o stanju na področju energije v Mariboru. Udeleženci obiska si bodo ogledali tudi električna vozila in polnilnico, v lasti Elektra Maribor. V večernih urah jih bomo popeljali po mestu in jim predstavili Maribor – Evropsko prestolnico kulture 2012.

 

Zadovoljni smo, da sodelujemo v mednarodnih projektih, ker v Maribor prinašamo nova znanja in izkušnje, da so obnovljivi viri že realnost v večjem delu EU in da prispevajo k varčevanju z energijo in denarjem ter zmanjšujejo emisije ogljikovega dioksida. Mesto Maribor je tudi podpisalo Zavezo županov in se zavezalo, da bo presegalo cilje 20-20-20 do 2020 na področju trajnostne energije in projekt RETS nam na tej poti pomaga.

 

 


vodoravna delilna črta