Stavka javnih uslužbencev v okviru Mestne uprave MOM
vodoravna delilna črta

 

V Sloveniji danes zaradi predlaganih varčevalnih ukrepov Vlade Republike Slovenije poteka splošna stavka javnega sektorja. Vodstvo Mestne uprave Mestne občine Maribor je vse zaposlene obvestilo o pravici in pogojih za stavko v širšem javnem sektorju ter jih seznanilo, da je potrebno v času stavke zagotavljati naslednji obseg nalog, ki predstavlja minimum delovnega procesa, kot bistvenega za uresničevanje funkcij mestne uprave:

 

-    aktivnosti, povezane z izplačili dospelih obveznosti v skladu s predpisi,

-    izvajanje nalog blagajne, glavne pisarne, informatike, nujna vzdrževalna dela,

-    naloge s področja dela službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje,

-    izvajanje ostalih nujno potrebnih nalog,

-    v primeru, da bo stavka trajala dalj časa, je potrebno upoštevati tudi izvedbo vseh nalog Mestne občine Maribor, katerih opustitev izvedbe v zakonsko določenih rokih pomeni za občana ali občanko oziroma stranko izgubo pravice ali pravne koristi.

 

 

Izvajanje naštetih nalog se zagotovi z javnimi uslužbenci, ki ne stavkajo.

 

 

Zaposleni v Mestni upravo MOM, ki danes stavkajo, so svojo odločitev morali sporočiti do včeraj, 17. aprila 2012, v tajništvo dotičnega urada. Do sedaj smo prejeli obvestilo, da so se današnji stavki pridružili trije javni uslužbenci, zaposleni v Mestni upravi MOM.

 

 

Delo v Mestni upravi MOM poteka nemoteno.

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta