Izbor nove Mariborske vinske kraljice - povabilo zainteresiranim dekletom k prijavi
vodoravna delilna črta

 

Zavod za turizem Maribor vabi zainteresirana dekleta k prijavi za izbor nove Mariborske vinske kraljice za obdobje 2012 – 2014.

 

Na izbor za novo Mariborsko vinsko kraljico se lahko prijavijo dekleta, katerih starši so vinogradniki v mariborskem vinorodnem podokolišu okoliša Štajerska-Slovenija ali pa so same kakorkoli povezane z vinogradništvom, npr. kot dijakinje in študentke ustrezne smeri. Dekleta ne smejo biti v letu prijave starejša od 25 let. Imeti morajo primerno znanje iz vinogradniške stroke. Hkrati morajo biti pripravljena sodelovati na prireditvah in srečanjih, ki jih za predstavitev Maribora in vin mariborskega vinorodnega podokoliša pripravlja Zavod za turizem Maribor. Strokovna komisija bo med kandidatkami izbrala novo Vinsko kraljico za obdobje dveh let (2012 – 2014). Prijave lahko dekleta pošljejo najkasneje do 30. maja 2012 na naslov Zavod za turizem Maribor, Partizanska cesta 47, 2000 Maribor ali na e- naslov zzt@maribor.si.

 

Dodatne informacije: Vasja Samec, Zavod za turizem Maribor, T: (02) 234 66 06, E: vasja.samec@maribor.si

Matevž Pečovnik, Zavod za turizem Maribor, T: (02) 234 66 22, E: matevz.pecovnik@maribor.si

 


vodoravna delilna črta