Mednarodni posvet »Postpenalna obravnava: med teorijo in prakso«
vodoravna delilna črta

 

V sredo, 28. marca 2012, je potekal mednarodni posvet na temo “Postpenalna obravnava: med teorijo in prakso”.
 
Mariborska razvojna agencija je skupaj z Društvom Vizija in Andragoškim zavodom - LU organizirala posvet na temo postpenalne obravnave v okviru projekta Resocializacija zapornikov: s postpenalno obravnavo na trg dela. Projekt je financiran v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, 4. razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, 4.1 prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.
 
Namen projekta je s pomočjo psihoterapije, vključene v proces obravnave obsojencev in bivših obsojencev, oblikovati model, ki bo vplival na zmanjšanje povratništva ter bivšim obsojencem omogočil reintegracijo na trg dela.
Za učinkovit vstop bivših obsojencev na trg dela izvajamo naslednje aktivnosti: psihoterapijo – delovno terapijo – zapolnitev vrzeli v izobraževanju kot tudi na trgu dela, in sicer osveščanje delodajalcev, vključno s prikazom celovite problematike bivših obsojencev, predvsem žensk in mladostnikov.
 
Posveta, na katerem so sodelovali strokovnjaki s področja postpenale v R Sloveniji in R Avstriji, se je udeležilo skupno čez 50 predstavnikov varuha človekovih pravic, generalne policijske uprave, centrov za socialno delo, zavodov za zaposlovanje, zavodov za prestajanje kazni, predstavnikov psihoterapevtske stroke, študentov, medijev in drugih predstavnikov zainteresirane javnosti.
 
Več informacij o posvetu si lahko preberete v priloženem dokumentu.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Mednarodni posvet "Postpenalna obravnava: med teorijo in prakso"
vodoravna delilna črta