MO Maribor se pridružuje akciji OČISTIMO SLOVENIJO
vodoravna delilna črta

 

SOBOTA, 24. MAREC 2012, OD 8. DO 12. URE

 
Mestna občina Maribor se tudi letos pridružuje akciji Očistimo Slovenijo v sklopu akcije Očistimo svet 2012.
Šole in vrtci se bodo v sklopu svojega letnega načrta pridružili akciji v petek, 23. marca 2012, vsi ostali pa v soboto, 24. marca 2012, od 8. do 12. ure. Predstavniki mestnih četrti in krajevnih skupnosti so skupaj s lokalnimi turističnimi društvi, lovskimi društvi, gasilci in ljubitelji narave določili mesta, kjer bodo prostovoljci čistili. Krajani posameznih krajevnih skupnosti in mestnih četrti se lahko pridružite akciji preko kontaktov v posamezni krajevni skupnosti in mestni četrti (v prilogi).
 
Način zbiranja odpadkov je enak kot pred dvema letoma. V rumeno ali modro vrečko zbiramo embalažo, v zeleno steklo, v rdečo t. i. nevarne odpadke (sem ne sodijo azbestne plošče, igle, sodi z nedoločljivo vsebino, industrijski nevarni odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna sredstva,...), v črno vrečko pa vse ostale odpadke.
 
Gradbene odpadke in salonitne plošče ne premeščamo, jih le popišemo in sporočimo njihovo lokacijo. Teh odpadkov namreč v sklopu akcije ne bodo prevzemali in jih tudi ne bo mogoče oddati na mestih za prevzem. Odgovorne osebe na teh lokacijah jih bodo zavrnile.
 
Akcija je namenjena čiščenju javnih površin, javnih poti in podobno in ne zasebnih zemljišč. Predvsem pa je letos namenjena druženju in ozaveščanju najmlajših k čistejšemu okolju. Tudi nekatera javna podjetja so finančno pomagala pri nabavi potrebne opreme (rokavice in vrečke), ob tem pa vljudno naprošamo vse udeležence, da prinesejo s seboj tudi kakšno rokavičko za pobiranje odpadkov, da se držijo zgoraj omenjenih navodil in da predvsem pazijo na svojo varnost. S pobiranjem in premeščanjem nevarnih odpadkov lahko škodijo sebi in drugim, zato naj takšne lokacije le sporočijo pristojnim službam. Ne tekmujmo v količini zbranih odpadkov, ampak v pravilnem ločevanju odpadkov ter količini dobre volje, ki jo prinesemo s seboj.
 
Več o akciji Očistimo Slovenijo si lahko preberete tukaj.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Seznam kontaktov - Očistimo SLO
vodoravna delilna črta