1. mednarodni posvet Izzivi prihodnosti - "Logistika - varovanje - izobraževanje"
vodoravna delilna črta

 

 

V veliki predavalnici Prometne šole Maribor je bil v petek, 16. marca 2012, ob 9. uri 1. mednarodni posvet IZZIVI PRIHODNOSTI – »Logistika – varovanje – izobraževanje«

 

 

Namen mednarodnega posveta je bil proučiti in predstaviti vlogo ter pomen logistike in varovanja v sekundarnem izobraževanju, in sicer s poudarkom na sodelovanju z gospodarstvom, ob tem pa najti skupne točke med gospodarstvom in izobraževanjem. Izpostavili bomo predvsem zaposljivost maturantov na trgu dela.

Namen srečanja je bil odpreti javno razpravo o problematičnih aktualnih vsebinah in praksi, pri čemer je bil bistveni poudarek na predstavitvi rešitev v posameznih aktualnih in konkretnih primerih.

 

Cilj mednarodnega posveta je bil predstaviti najnovejša spoznanja, primere dobre prakse in predstaviti, kako uspešno prenesti znanje v prakso ter omogočiti neposreden stik med izobraževalci in gospodarstvom.

 

Skladno z namenom in cilji projekta smo na mednarodnem posvetu predstavili naslednje teme, vezane na področje:

-          logistike (inteligentni transportni sistemi, promet (potniški in tovorni), enotni evropski transportni trg, prihodnost mobilnosti, varnost in varovanje logističnih sistemov),

-          varovanja (varnost in varovanje logističnih sistemov, varovanje informacijskih sistemov (Arnes), varna raba interneta),

-          izobraževanja (znotraj logistike in varovanja, zaposljivost maturantov).

V tematskih sklopih so domači in tuji predavatelji predstavili aktualna spoznanja in primere, kako uspešno prenesti znanje v prakso ter omogočiti neposreden stik med izobraževalci in gospodarstvom.

Udeleženke in udeležence posveta je pozdravil podžupan Mestne občine Maribor Milan Mikl. S prispevki so sodelovali predstavniki Mestne občine Maribor in projektni partner gospod Gerhard Ablasser, predstavnik Mestne občine Graz. Predavali so doc.dr. Marjan Lep, univ.dipl.ing.grad., doc. dr. Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za Podravje, direktor Zbornice za razvoj zasebnega varovanja Branko Slak, univ. dipl. iur., Boštjan Tancer, univ. dipl. ekon., namestnik predsednika upravnega odbora Varnost, d.d. in drugi strokovnjaki.

Mestna občina Maribor je v okviru projekta City Network Graz - Maribor, ki je financiran iz Operativnega programa medsebojnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo, na dogodku izvedla tudi strokovni posvet z naslovom »Mobility talks«.

S predavanjem za dijake je na posvetu, v okviru projekta »Še vedno vozim, vendar ne hodim«, sodeloval tudi Zavod Vozim.

Hkrati so se na travniku pred šolo od 9. do 12. ure odvijale zanimive spremljevalne dejavnosti: predstavitev starodobnih vozil, predstavitev Slovenske vojske, gasilske enote Studenci, nekaterih komunalnih podjetij, Mestna občina Maribor pa je predstavila novo pridobitev – avtobus Mercedes Conecto. Predstavitev je bila na ogled dijakom, študentom, udeležencem posveta in tudi širši javnosti.

 

Srečanja se je udeležilo več kot 60 udeležencev, med njimi tudi predstavniki partnerskih šol iz Hrvaške in Srbije.

 

 

 

Več informacij o posvetu IZZIVI PRIHODNOSTI – »Logistika – varovanje – izobraževanje« lahko najdete na spletni strani http://posvet2012.prometna.net/. Zbornik posveta bo udeležencem navoljo na spletni strani posveta.

 

                                             


vodoravna delilna črta