Mladi za napredek Maribora 2012 - zagovori
vodoravna delilna črta

 

 

MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2012  -

 

ZAGOVORI ODDANIH RAZISKOVALNIH NALOG/ INOVACIJSKIH PREDLOGOV (12.3.-24.3.2012, LESARSKA ŠOLA MARIBOR)

 

 

Letos poteka 29. srečanje natečaja Mladi za napredek Maribora. Projekt, ki ga Mestna občina Maribor že 29 let skrbno neguje in razvija. Očitno je, da se odgovorni v lokalni skupnosti zavedajo pomena mladinskega raziskovalnega dela, saj je med mladimi je splošen interes za raziskovalno dejavnost v porastu. Raziskovanje je ob podpori tehnike postalo veliko bolj privlačno, enostavno in zanimivo. Vzroki so tudi v tem, da izobraževalne institucije že v zgodnjem obdobju izobraževanja od učencev zahtevajo poglobljen pristop k učni snovi, ki ga najlažje dosežejo s pomočjo raziskovalnih nalog in taborov, s pomočjo katerih udeleženci poglabljajo znanje. Prav ustvarjalnost mladih bi morala predstavljati sestavni del izobraževalnega procesa in ne, kot se običajno dogaja, da je ta ustvarjalnost obšolska dejavnost. Za številne sodelujoče pomeni sodelovanje v natečaju Mladi za napredek Maribora prvo srečanje s samostojnim raziskovanjem. Na ta način si pridobivajo nove izkušnje in znanja, ki jih bodo spremljala na poti življenja.

 

Na natečaju lahko sodelujejo osnovne in srednje šole Mestne občine Maribor. Učenci in dijaki lahko prijavijo raziskovalne naloge (RN) ali inovacijske predloge (IP) na številnih področjih raziskovanja. Letos je bila v razpisnem roku oddana skupaj 200 RN/IP (107 iz mariborskih osnovnih šol ter 93 iz srednjih šol ter dijaškega dom). Več kot 190 mentorjev je bedelo nad delom 307 mladih avtorjev. V devetindvajsetih letih je  v projektu sodelovalo več kot 12800 avtorjev, ki so skupaj oddali 6032  raziskovalnih nalog/ inovacijskih predlogov.

 

Projekt Mladi za napredek Maribora trenutno ponuja 31 različnih raziskovalnih področij. Prav vsi raziskovanja željni najdejo temo, področje tudi zase. Zanimanje za posamezna področja se z leti spreminja, naloge so zelo pogosto odraz aktualnega dogajanja, razvoja, inovacijski predlogi nam odkrivajo pot naprej. Letos so osnovnošolci največ naj več nalog oddali na področjih sociologije, psihologije in zdravstva. Pri srednješolcih je razpršenost večja, še vedno je največ oddanih nalog na sociologije. Osrednja vprašanja, ki si jih mladi postavljajo so odnosi, socialna omrežja, zdrav način življenja in skrb za zdravje. Seveda so tudi aktualni in se ukvarjajo z aktualnim dogajanjem Evropske prestolnice kulture in z vprašanji časa v katerem živimo, gospodarstvo in razvoj našega mesta jih prav tako zanimata.

 

Svoje naloge bodo mladi raziskovalci na javnih zagovorih predstavili članom ocenjevalnih komisij. Tudi letos bodo zagovori, kot že vrsto let potekali na Lesarski šoli Maribor, ki se ji za izkazano zaupanje znova zahvaljujemo. Javni zagovori bodo potekali v času med 12. – 24.3.2012.

 

12. aprila 2012 bodo v Narodnem domu na svečani prireditvi razglašeni rezultati in najboljšim posameznim avtorjem, mentorjem in šolam podeljene nagrade.

 

 

Več si lahko preberete na http://www.zpm-mb.si/

  


vodoravna delilna črta