Projekt "Invalidi in slepi" izbran za primer dobre prakse v okviru konference Zlati kamen 2012
vodoravna delilna črta

     

 

 

Na konferenci Zlati kamen 2012, ki je včeraj, 13. marca 2012, potekala na Brdu pri Kranju, je Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: MOM) predstavila primer dobre prakse s projektom »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor«.

 

Namen projekta je odpraviti arhitektonske ovire na javnih prometnih površinah za invalide ter vzpostaviti sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestu. V okviru investicije se izvaja ureditev javnih površin kot so cestišča, pločniki, križišča ter ureditev javnih ustanov na najbolj frekvenčnih in izpostavljenih območjih središča mesta Maribor s ciljem vzpostaviti neovirano gibanje lažje in težje gibalno oviranim osebam kot so invalidi, starejši,  poškodovani, starši z vozički z ureditvijo novih ali razširitvijo obstoječih klančin.

Projekt vzpostavlja za slepe in slabovidne osebe sistem vodenja po mestnem središču. S kombiniranjem tipnih, zvočnih in kontrastno-vizualnih informacij jim je omogočena lažja orientacija v prostoru in jim nudi možnost boljšega vključevanja v vse dejavnosti, ki so del mestnega utripa.

Strokovne službe, projektant in izvajalec gradbenih del so v času trajanja projekta sodelovali z eksperti iz partnerskih mest Evropske unije kakor tudi s predstavniki Medobčinskega društva slepih in slabovidnih. Opravili so obhod s predstavniki društva in uporabniki talnega taktilnega sistema v času  izgradnje ter pripravili dopolnitve projektne dokumentacije, da bi izboljšali uporabnost sistema. MOM je izdala tudi priročnik za načrtovanje brez ovir po vzoru sodobnih evropskih mest, ki ponuja načrtovalcem javnih prometnih površin, arhitektom in izvajalcem gradbenih del rešitve načrtovanja in izgradnje javnih površin za vse deležnike v prometu in v javnih stavbah.

 

MOM si kot občina po meri invalidov prizadeva za politiko enakih  možnosti in za mesto prijazno invalidom. Omenjen projekt je le eden od mnogih, s katerimi težimo, da bi invalidom izboljšali možnosti za samostojno življenje.

 

Projekt »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor« delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (oz. tedanja Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko).

 

Zlati kamen je raziskovalno-razvojni projekt spodbujanja, prepoznavanja in nagrajevanja procesov uspešnega, učinkovitega in razvojno naravnanega delovanja slovenskih občin za skupno korist njenih prebivalcev in uporabnikov storitev lokalne samouprave. S povezovalnim pristopom stroke in lokalne javnosti, različnih aktivnosti ter z vsakoletnim vrhuncem projekta, izborom in podelitve priznanja najbolj uspešni občini, bo projekt tako intenzivno skušal prispevati k boljši vidnosti in prepoznavnosti dobrega na lokalni ravni.

 

 

 

 

Več o projektu Zlati kamen na povezavi http://www.zlatikamen.si/projekt-zlati-kamen-/.

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Sporočilo za javnost - Projekt "Invalidi in slepi" izbran za primer dobre prakse v okviru konference Zlati kamen 2012
vodoravna delilna črta