Selitev sedežev uradov Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta


Obveščamo vas, da je z današnjim dnem, 5. marcem 2012, sedež Urada za komunalo, promet in prostor na naslovu Ulica heroja Staneta 1 (III. nadstropje), sedež Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost pa na naslovu Slovenska ulica 40. Telefonske številke so ostale nespremenjene.

 


vodoravna delilna črta