Pojasnilo Mestne občine Maribor na članek v Dnevniku
vodoravna delilna črta

 

V skladu s 26. členom Zakona o medijih (Zmed-UPB1)(Ur. l. RS, št. 110/06) smo odgovornemu uredniku časopisa Dnevnik poslali popravek Mestne občine Maribor na članek z naslovom »Kanglerjeva administracija ustvarila 48 milijonov evrov velik primanjkljaj«, ki je bil objavljen v sredo, 22. februarja 2012, v časopisu Dnevnik. Na Dnevniku so objavo popravka zavrnili.


 

Kanglerjeva administracija ustvarila 48 milijonov evrov velik primanjkljaj (2)
 
Novinar je v naslovu članka zapisal, da je »Kanglerjeva administracija ustvarila 48 milijonov velik primanjkljaj«, navedbe novinarja pa niso točne. Verjamemo, da je najverjetneje zaradi nepoznavanja vsebine in problematike netočno interpretiral podatke in s svojimi navedbami zavedel tako bralce, kot tudi nekatere medije, ki so članek povzeli. Potrebno je vedeti, da se ne morejo enostavno seštevati razlike med prihodki in odhodki, ampak je potrebno upoštevati vse predpisane bilance oz. račune Mestne občine Maribor, kjer so jasno prikazane različne obveznosti. Razlika med gospodarstvom in negospodarstvom je v tem, da so v negospodarstvu (v primeru MOM) določeni podatki prikazani posebej in ne v bilanci prihodkov oz. odhodkov (zadolževanje, odplačilo zadolževanja, prodaja kapitalskih deležev, nakupi kapitalskih deležev). Tako so za leto 2011 prihodki znašali 99.238.842 EUR, odhodki 98.436.345 EUR, račun finančnih terjatev in naložb (prodaja kapitalskih deležev) -1.374.957 EUR, račun financiranja -1.766.293 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31.12. 2010 pa je znašalo 4.293.505 EUR. Ocenjen ostanek sredstev na računu Mestne občine Maribor na dan 31. 12. 2011 je v višini 1.9 milijona EUR.
Vsa sredstva so bila porabljena gospodarno. Občina je z vloženimi sredstvi pridobila, kar je razvidno tudi iz bilance stanja, ki se je od konca leta 2006, ko je bilo  stanje aktive 457.741.964 EUR,  povečala na 630.283.180 EUR, stanje na dan 31. 12. 2010.
 
 

Mestna občina Maribor dela v skladu s predpisi. Proračun je pripravljen v skladu z navodili proračunskega priročnika, kjer so upoštevane vse zahteve Ministrstva za finance, da se vedno pripravi uravnotežen proračun in se prikazujejo podatki, kot je v njem navedeno. Proračunski priročnik je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance.

 

 


vodoravna delilna črta