Aktivnosti Medobčinskega inšpektorata in redarstva in PU Maribor za večjo stopnjo varnosti pešcev
vodoravna delilna črta


Med 6. in 10. februarjem 2012 bodo občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor, v sodelovanju s policisti Policijske uprave Maribor, izvajali aktivnosti za večjo stopnjo varnosti pešcev v cestnem prometu. Naloge bodo izvajali samostojno ali pa skupaj v t.i. kombiniranih patruljah policist - redar.
 
V torek, 7. februarja, med 7. in 14. uro, ter v četrtek, 9. februarja, med 12. in 17. uro, pa bodo izvedli poostren nadzor nad kršitvami pešcev.
 
Udeležence cestnega prometa pozivamo, da so v prometu previdni ter da ravnajo v skladu s prometnimi predpisi. Pešce posebej pozivamo k pravilnemu prečkanju vozišča ceste na mestih, kjer je to dovoljeno. V temnejšem delu dneva je priporočljivo, da kljub morebitni osvetlitvi ceste z javno razsvetljavo uporabijo odsevna telesa ali trakove, da bodo za ostale udeležence v prometu dobro vidni, s tem pa tudi varnejši.
 
Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Ur.l. RS, št. 109/2010) določa dolžnosti ravnanja pešcev v cestnem prometu in dolžnosti ravnanja voznikov, v odnosu do pešcev v cestnem prometu. Nadzor nad spoštovanjem določil zakona izvajajo Policija in Občinska redarstva. Občinski redarji smejo in morajo pri tem, tako kot policisti, ugotoviti istovetnost kršiteljev na podlagi veljavnih dokumentov. Te so jim jih kršitelji na poziv dolžni dati na vpogled. Občinski redarji imajo tudi pravico in dolžnost ustaviti voznika vozila, ki stori prekršek zoper varnost cestnega prometa.


vodoravna delilna črta