Projekt Chance4Change - O celovitem vodenju bo predaval mednarodni strokovnjak z Graške Univerze
vodoravna delilna črta


Dr. Paul Jimenez z Inštituta za psihologijo Univerze v Gradcu bo danes pričel z brezplačnim seminarjem za vodje slovenskih organizacij o celovitem vodenju in možnostih zagotavljanja dobrega počutja zaposlenih v slovenskih organizacijah.
 
Mariborska razvojna agencija, kot vodilni partner v okviru projekta Chance4Change – Operativni program Slovenija – Avstrija 20072013, skupaj z Inštitutom za psihologijo Univerze v Gradcu danes v Mariboru v prostorih Mariborske razvojne agencije, Pobreška cesta 20, organizira dvodnevni brezplačni seminar, na katerem bo vodstvenim delavcem predaval mednarodni raziskovalec in psiholog dr. Paul Jimenez. Seznanil jih bo z metodami celovitega vodenja. V okviru projekta pa pripravljajo še številne druge aktivnosti in raziskave za dobro počutje prebivalcev mest in zaposlenih.
 
Avstrijski raziskovalec in psiholog dr. Paul Jimenez bo udeležencem predstavil, kako voditi svoje sodelavce, da bo vodenje izražalo človeško dostojanstvo in upoštevalo dinamiko medsebojnih odnosov.  Predstavil bo strukturirano vodenje in kako učinkujejo postopki in pravila na posameznika in na dinamiko skupine, kakšna je odprta komunikacija in kakšne so njene posledice. Opozoril bo na dobre zglede, možnost soodločanja, pomen konstruktivne kritike ter prenosa informacij na sodelavce in priznavanje doprinosa zaposlenih k skupnim rezultatom organizacije.
 
»Z vprašanjem učinkovitega in uspešnega vodenja se posamezniki srečujemo tako v delovnem okolju kot v družini. Pogosto delujemo enostransko in ne celovito, poudarjamo bodisi fizični, psihični ali družbeni vidik, njihovo celoto, ki je več kot zgolj seštevek posameznih komponent, pa zanemarimo,« meni mag. Amna Potočnik, vodja projekta in vodja oddelka za mednarodno sodelovanje pri Mariborski razvojni agenciji.
 
Seminar bo potekal v dveh delih (vsakič po pol dneva, v razmiku enega tedna dni), kjer bodo udeleženci spoznali področje in instrumente zdravega vodenja. Razumeli bodo, kaj pomeni pojem »zdravo vodenje« in spoznali instrumente za razvoj le-tega ter kako lahko vodje znanje o »zdravem vodenju« posredujejo svojim sodelavcem. Seminar je brezplačen, udeleženci prejmejo gradivo v slovenskem jeziku, predavanja pa potekajo v angleškem jeziku. Prvi del seminarja se začne danes (na voljo sta dva termina – dopoldanski in popoldanski), drugi del seminarja pa bo potekal 30. januarja 2012, prav tako v dopoldanskem in popoldanskem terminu. Veliko informacij o  dobrem počutju zaposlenih in tem seminarju je na voljo tudi na spletnem mestu www.chance4change.eu.
 
V Evropski uniji se pomena dobrega počutja in zmanjševanja stresa pri zaposlenih dobro zavedajo že vrsto let, Slovenija pa na tem področju šele stopa v korak z njimi. V Sloveniji in v Avstriji se je zato oktobra leta 2010 začel 900.000 EUR vreden triletni projekt z naslovom  »Chance4Change: Razvoj, izvedba in vrednotenje programov za izboljšanje subjektivnega dobrega počutja«. Operacijo, ki se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija 2007-2013, delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V projektu sodeluje osem partnerjev iz Slovenije in Avstrije.
 
Novembra lani so v okviru projekta predstavili rezultate študije o dobrih praksah na področju premagovanja stresa in zagotavljanja dobrega počutja v EU ter opozorili na pomanjkljivosti na tem področju v Sloveniji. Preliminarno raziskavo o stresorjih, stresu ter njegovih posledicah v podjetjih, članih sindikata SKEI  je v okviru tega projekta  aprila 2011 izvedla raziskovalna skupina učiteljev in raziskovalcev iz Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Mariborske razvojne agencije in SKEI.
 
Februarja letos bo izšla brezplačna knjižica Kompas dobrega počutja za prebivalce mest v Mariboru, Murski soboti in v avstrijskem Gradcu, v katerem bodo zbrane aktualne ponudbe dobrega počutja za prebivalce v teh mestih. Člani projektne skupine pravkar zaključujejo analizo raziskave o dobrem počutju prebivalcev navedenih mest, pripravljajo pa tudi prvo mednarodno konferenco o dobrem počutju zaposlenih in prebivalcev mest, ki bo 19. septembra letos v Mariboru. Konferenca z naslovom “Preprečevanje in premagovanje stresa pri posamezniku ter kakovost življenja - dobro počutje v urbanih okoljih” bo brezplačna, prijave za avtorske prispevke predavateljev pa že zbirajo na spletnem mestu www.chance4change.eu.
 
Dodatne informacije:      
 
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
Anita Hrast, direktorica
gsm: 031 344 883
e-pošta: info@irdo.si
www.chance4change.eu
Mariborska razvojna agencija (MRA),
mag. Amna Potočnik, vodja projekta in vodja pisarne za Mednarodno sodelovanje

Tel: 02 33 313 13, e-pošta: amna.potocnik@mra.si This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 
 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Projekt Chance4Change
vodoravna delilna črta