Javni razpis za izbor kulturnih programov, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Mestna občina Maribor
vodoravna delilna črta


Mestna občina Maribor objavlja javni razpis za izbor kulturnih programov, ki jih bo sofinancirala v letu 2012

 

(programski razpis JRPJI-KUL-2012)

 

 

Predmet razpisa je izbor celoletnih in za daljše obdobje načrtovanih javnih kulturnih programov (v nadaljevanju: programov), ki jih bo v letu 2012 Mestna občina Maribor sofinancirala na področjih časopisno založniške dejavnosti in neprofitne knjižne dejavnosti, umetniških programov in kulturno družbenih praks (vrhunski umetniški programi, neformalni kulturni programi, nove kulturne prakse, kulturna ustvarjalnost mladine) ter nekomercialne medijske dejavnosti in kinematografske dejavnosti. Javni razpis je namenjen ohranjanju in razvoju za mesto pomembnih kulturnih programov, ki niso vključeni v programe javne službe oziroma v dejavnosti javnih zavodov na področju kulture. Upravičene osebe, ki lahko podajo vloge za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu iz sredstev tega razpisa, so kulturne organizacije s statusom pravne osebe s sedežem v Mestni občini Maribor in so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod ali zasebna ustanova, oziroma so gospodarske organizacije, ki so registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti na razpisnih področjih. Končna višina sredstev v letu 2012 za sofinanciranje programov v javnem interesu, ki bodo izbrani v postopkih tega razpisa, bo določena s posebnim sklepom župana, izdanim po sprejetju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012. Razpis se prične 20.1.2012 in se zaključi 20.2.2012. Besedilo razpisa je objavljeno v priponki. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska 40, 2000 Maribor: Bojan Labovič (tel. 02 2201-291, e-pošta: bojan.labovic@maribor.si.

 

 

Več o razpisu si lahko preberete na povezavi - http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=6799.

 


vodoravna delilna črta