Projekt LQ-CELIAC - Slovensko-Madžarsko povezovanje strokovnjakov in bolnikov s celiakijo
vodoravna delilna črta

 

 

 

Pet projektnih partnerjev iz Slovenije in Madžarske bo v okviru projekta LQ – CELIAC, pod vodstvom Mestne občine Maribor, v prihodnjih treh letih izvedlo številne aktivnosti, s katerimi želijo odkriti nove bolnike s celiakijo, povečati ozaveščenost  širše javnosti o bolezni, izboljšati življenje celiakašev na obmejnem področju severovzhodne Slovenije in jugozahodne Madžarske ter povečati njihovo čezmejno mobilnost. Projekt v vrednosti 627.000 EUR sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.


Z uvodnim sestankom partnerjev se danes začenjajo prve aktivnosti projekta LQ – CELIAC s polnim naslovom »Izboljšanje kvalitete življenja bolnikov s celiakijo na obmejnem področju Slovenije in Madžarske«. Projekt je na
2. Javni razpis za izbor projektov v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007 - 2013 kot vodilni partner uspešno prijavila Mestna občina Maribor, v njem pa sodelujejo še Univerzitetni klinični center Maribor in Slovensko društvo za celiakijo ter Bolnica Szombathely in Društvo za celiakijo Železne županije iz mesta Szombathely na Madžarskem.

Projekt v vrednosti 627.000 EUR v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007 – 2013 sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Lastni deleži partnerjev znašajo 5% (lastni delež MOM je 15.044,58 EUR).  Projektni partnerji smo si kot ključne cilje zadali odkrivanje novih bolnikov s celiakijo, povečanje ozaveščenosti širše javnost o problematiki bolezni, izboljšanje življenja celiakašev na obmejnem področju severovzhodne Slovenije in jugozahodne Madžarske ter povečanje čezmejne mobilnosti bolnikov s to boleznijo.

Mestna občina Maribor bo kot vodilni partner v projektu zadolžena za vodenje projekta, koordinacijo partnerjev, odnose z javnostmi, promocijo projekta, organizacijo projektnih sestankov in posameznih aktivnosti, pripravo poročil in številnih drugih aktivnosti.

Odkrivanje novih bolnikov s celiakijo bomo izvedli na večji populaciji šolskih otrok v regiji s pomočjo hitrih testov, ki omogočajo sorazmerno zanesljivo dokazovanje protiteles v kapljici krvi. Novo odkriti bolniki bodo imeli zaradi zgodnje postavitve diagnoze in pravočasnega ustreznega zdravljenja bistveno manjšo verjetnost za razvoj resnih zapletov bolezni.

Poznavanje bolezni in značilnosti brezglutenske diete je za celiakaše ključno, zato bo v treh letih projekta LQ – CELIAC organizirano večje število bilateralnih delavnic (tečajev) za bolnike, dietetike, kuharje, vodje zdravilišč, restavracij in hotelov. Osredotočili se bomo tako na zdravstveno kot na socialno problematiko bolezni in izmenjavo dobrih praks iz obeh regij, kar bo pripomoglo h krepitvi regionalnega razvoja na področju zdravstva, povečala pa se bo tudi mobilnost bolnikov, ki bodo spoznali možnosti čezmejne zdravstvene oskrbe.

Pod vodstvom izkušenih članov društev za celiakijo iz obeh regij bodo organizirani tabori bolnikov vseh generacij ter enodnevna srečanja, v katerih bodo celiakaši lahko izmenjali svoje izkušnje. Pripravili bomo različne publikacije o bolezni in brezglutenskih izdelkih, v katerih bodo celiakaši med drugim dobili tudi koristne sezname dovoljenih in prepovedanih živil, ki jih bodo v certificiranih laboratorijih testirali na prisotnost glutena.

Projekt se bo zaključil junija 2014 z mednarodno konferenco in izdajo kuharske knjige z recepti za pripravo brezglutenskih jedi iz obeh regij.


Več informacij o projektu:

Jasmina Dolinšek
Vodja projekta LQ – CELIAC

Projektna pisarna
Mestna občina Maribor

Več fotografij si lahko ogledate v fotogaleriji

 

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sporočilo za javnost - Projeket LQ-CELIAC - Slovensko-Madžarsko povezovanje strokovnjakov in bolnikov s celiakijo
vodoravna delilna črta