Projekt FunReg-PolicyNet / Oblikovanje funkcionalnih regij
vodoravna delilna črtaNaziv projekta: FunReg-PolicyNet / Oblikovanje funkcionalnih regij

 

 

Financiranje: Projekt sofinanciran s strani programa Evropa za državljane (EACEA -  Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo)

 

 

Partnerji: Mestna občina Maribor (vodilni partner), Občina Rijeka (Hrvaška), Občina Mosciano Sant' Angelo (Italija), Regionalmanagement Graz & Graz-Umgebung (Avstrija)

Trajanje projekta: 01.11.2011 do 31.10.2013

 

 

Vsebina projekta:

 

Izzivi, kot so globalizacija, decentralizacija, staranje prebivalstva in v zadnjih nekaj letih globoka gospodarska kriza, so imeli neposreden vpliv na regionalne in lokalne skupnosti.

 

Projekt FunReg-PolicyNet/Oblikovanje funkcionalnih regij vzpostavlja politično mrežo med mesti in njihovimi okoliškimi regijami, s katero oblikuje inovativen model, ki bo krepil regionalni gospodarski razvoj in mednarodno konkurenčnost.

 

Projekt FunReg-PolicyNet/Oblikovanje funkcionalnih regij je skladen s tematskim področjem »Blaginja ljudi v Evropo«, ki se osredotoča predvsem na zaposlovanje, socialno kohezijo in trajnostni razvoj.

 

 

Cilji projekta so:

 

·         Izboljšati in nadgraditi kvaliteto obstoječih aktivnosti med pobratenimi mesti

 

·         Izmenjava dobre prakse in diskusija o politikah, ki so se izkazale kot uspešno orodje občin

 

·         Dolgoročno sodelovanje med mesti

 

·         Razvoj modela za oblikovanje funkcionalnih regij

 

·         Vključitev občanov, podjetij in skupnosti v aktivnosti

 

 

 

Aktivnosti:

 

V okviru projekta se bo izvedlo devet glavnih aktivnosti:

 

 

1.     Uvodno srečanje (kraj dogodka: Slovenija/MB); november 2011

 

2.     Okrogle mize – nabor in poglobljena analiza dobrih praks (kraj dogodka: Italija); april 2012

 

3.     Predavanje na temo »Regionalne ekonomske politike, EU kontekst« (kraj dogodka: Avstrija); maj 2012

 

4.     Predavanje na temo »Funkcionalne regije, dobre prakse v EU« (kraj dogodka: Hrvaška); julij 2012

 

5.     Predavanje na temo »Sektorske politike in oblikovanje grozdov« (kraj dogodka: Slovenija/MB); september 2012

 

6.     Delavnica na temo »Model za oblikovanje funkcionalnih regij« (kraj dogodka: Hrvaška); november 2012

 

7.     Delavnica na temo »Ključni dejavniki za uspešno implementacijo in povečanje konkurenčnosti« (kraj dogodka: Italija); februar 2013

 

8.     Delavnica in posvetovanje o »Modelu funkcionalnih regij in strategiji njegovega uresničevanja« (kraj dogodka: Slovenija/MB); junij 2013

 

9.     Zaključna konferenca projekta (kraj dogodka: Avstrija); september 2013.

 


vodoravna delilna črta