Podžupan mag. Tomaž Kancler podpredsednik mednarodnega foruma historičnih mest ISG
vodoravna delilna črta


Na zasedanju predsedstva Internationales Städteforum Graz (ISG - mednarodni forum historičnih mest), ki mu predseduje župan mesta Gradec mag. Siegfried Nagl, je bil podžupan Mestne občine Maribor mag. Tomaž Kancler imenovan v predsedstvo ISG in prevzel mesto podpredsednika ISG. Mednarodno združenje mest deluje že več kot 30 let (od leta 1976) in združuje tista mesta v 26. državah Evrope, ki želijo izpostaviti pomen spomeniško varstvenih kriterijev prenove starih, historičnih mestnih jeder, pri oblikovanju in prepoznavnosti podobe mesta. Ohranjanje in oblikovanje objektov ter okolja, obnova, revitalizacija in restavriranje kvalitetnih objektov v navezavi na sodobne arhitekturne rešitve, dokumentiranje in predstavljanje, predavanja in seminarji, so naloge, ki jih ISG zagovarja in izvaja med svojimi aktivnostmi.

 


vodoravna delilna črta