Vabilo na dan rekreacije v rekreacijskem parku za starejše pred Domom pod gorco
vodoravna delilna črtavodoravna delilna črta