Parkiranje v Mestni občini Maribor - širitev CONE 1 - plačljiva parkirišča
vodoravna delilna črta


V Mestni občini Maribor je z današnjim dnem, 15. novembrom 2011, v veljavo stopil režim širitve plačljivih parkirnih mest na območju CONE 1.

 

Širitev je izvedena na:

 

-    celotnem območju Aškerčeve ulice,

 

-    delu Kersnikove ulice med Maistrovo in Aškerčevo ulico,

 

-    delu Cankarjeve ulice med Tomšičevo in Maistrovo ulico,

 

-    delu Prešernove ulice med Maistrovo in Tomšičevo ulico,

 

-    delu Ulice heroja Staneta med Tomšičevo in Maistrovo ulico ter

 

-    parkirišču Ribniške ulice (pri gostišču Pri treh ribnikih).

 

 

Cena parkiranja je 0,80 EUR za uro parkiranja. Stanovalci s stalnim prebivališčem na območju CONE 1, ki so lastniki ali najemniki vozila,  ter poslovni subjekti, ki imajo sedež na območju CONE 1, za potrebe parkiranja službenih vozil, lahko na podlagi vloge pridobijo dovolilnico. Dovolilnica ne zagotavlja prostega parkirnega prostora. Cena dovolilnice za stanovalce znaša 144 EUR za dve leti parkiranja, za poslovne subjekte pa cena 1. dovolilnice 144 EUR za eno leto parkiranja, cena 2. dovolilnice 288 EUR za eno leto parkiranja in cena 3. in vseh naslednjih dovolilnic 432 EUR za eno leto parkiranja.  Vloga je objavljena na spletni strani Mestne občine Maribor (http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=5227). K ceni dovolilnice je potrebno prišteti še strošek Upravne takse, ki za dovoljenje znaša 21,02 EUR.

 


vodoravna delilna črta