Uveljavljanje socialnih transferjev po 1.1. 2012 - obvestilo glede vloge in informacije
vodoravna delilna črtaUVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV OZIROMA NEKATERIH DRUŽINSKIH IN SOCIALNIH TRANSFERJEV PO NOVI ZAKONODAJI OD 1. JANUARJA 2012 DALJE

 

NA KATERE PRAVICE SE NANAŠA NOVA ZAKONODAJA?

 

Nova zakonodaja ureja pravico do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in državne štipendije. Prav tako se nanaša na znižanje plačila za programe vrtcev, subvencijo malice za učence in dijake, subvencijo kosila za učence, subvencijo prevozov za dijake in študente, oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevek k plačilu pravic družinskega pomočnika, subvencijo najemnine, pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene osebe in na pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

 

 

Več informacij v prilogi.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Uveljavljanje socialnih transferjev po 1.1. 2012
vodoravna delilna črta