21. seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM
vodoravna delilna črta


Vabimo Vas, da se udeležite 21. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor, ki bo v

 

 

TOREK, 18. oktobra 2011 ob 12.30 uri

 

 

v sejni sobi AMD Boris Kidrič, Komenskega 2, Maribor.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 

 

1.     Pregled zapisnika zadnje seje,

 

2.     Poročilo o izvedenih aktivnostih SPV v septembru in oktobru 2011,

 

3.     Izvedba akcije Pešec v prometu,

 

4.   Pregled aktivnosti sveta do konca leta 2011,

 

5.   Razno.

 


vodoravna delilna črta