14. OKTOBER - AKTIVNOSTI V MESTNEM PARKU OB SVETOVNEM DNEVU HOJE IN SVETOVNEM DNEVU HRANE
vodoravna delilna črta

Vodstvo Zdravstvenega doma                                  Kontaktna oseba: Vesna Rečnik-Šiško

 

dr. Adolfa Drolca Maribor                                          Tel.: 02/22 86 489 ali 051/394 515

 

Informacija za takojšnjo objavo                                 E-pošta: odnosi.javnost@zd-mb.si

 

Št.: 02/16-028/011

 

Maribor, 6.10.2011

 

 

 

14. OKTOBER - AKTIVNOSTI V MESTNEM PARKU

 

OB SVETOVNEM DNEVU HOJE IN SVETOVNEM DNEVU HRANE

 

 

Oddelek za promocijo zdravja in Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno nego  Zdravstvenega doma dr. A. Drolca Maribor, organizirata ob svetovnem dnevu hoje (15.10.) in ob svetovnem dnevu hrane (16.10.) v petek, 14. oktobra 2011, vrsto aktivnosti, ki bodo potekale od 8. do 17. ure v mestnem parku. V okviru tega dne se bodo izvajali tudi programi za krepitev zdravja, ki jih sofinancira Mestna občina Maribor. Pri organizaciji dogodka z ZD Maribor sodelujejo: Abbott Laboratories d.o.o., Atletski klub Poljane, Bio prodajalna Norma, Diafit d.o.o., Expo biro d.o.o., Farmedica, Fidimed, Inštitut za varovanje zdravja, Izobraževalni center Piramida, Mariborske lekarne, Mestna občina Maribor, Matias 2 d.o.o., Medicinska fakulteta Maribor, Moj otrok in vrtec – revija za starše, MOPA d.o.o., Muzej narodne osvoboditve Maribor, Prostovoljno gasilsko društvo Razvanje, Radio City, Slovenska vojska, Srednja prometna šola Maribor, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Turistično društvo Svečina, Zveza prijateljev mladine, Zveza za nordijsko hojo Slovenije in še mnogi drugi.

 

Zvezdana VRAŽIČ, dipl. m. s., spec. klinične dietetike, koordinatorka Oddelka za promocijo zdravja: »Hoja je najbolj naravna in zato tudi zdrava oblika gibanja, zato je leta 1992 ob konferenci Združenih narodov o trajnostnem razvoju v Braziliji organizacija TAFISA (svetovna nevladna organizacija športa za vse) dala pobudo, da se 15. oktober proglasi za "Svetovni dan hoje". Podprla sta jo Mednarodni olimpijski komite in Svetovna zdravstvena organizacija. Strokovna dognanja kažejo, da lahko že 30 minut hoje na dan bistveno prispeva k izboljšanju našega počutja in k preprečevanju vse bolj pogostih zdravstvenih težav, ki nastanejo kot posledica nezadostne telesne dejavnosti.

 

Svetovni dan hrane praznujemo vsako leto 16. oktobra. Uvedla ga je Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Omenjen datum je bil izbran, ker je bila organizacija na ta dan leta 1945 ustanovljena. Glavni namen svetovnega dneva hrane je opozarjanje, da v svetu živi veliko število ljudi, ki trpijo za pomanjkanjem hrane. Na ta dan potekajo po svetu različni kongresi o  zdravi prehrani in lakoti v svetu.

 

S projekti promocije zdravja želimo pomagati občanom, da razvijejo zdrav življenjski slog in zadovoljstvo s samim seboj, zato smo se odločili, da bomo 14. oktobra s številnimi aktivnostmi obeležili svetovni dan hoje in svetovni dan hrane.«

 

Letošnje osrednje dogajanje ob svetovnem dnevu hoje in svetovnem dnevu hrane, bo potekalo v mariborskem mestnem parku. Hoja in stalno gibanje celotnega telesa sta pogoj in temelj za zdravje in vitalnost človeka v vseh življenjskih obdobjih, zato bo Oddelek za promocijo zdravja ZD Maribor za občane Maribora od 8. do 17. ure izvajal na promenadi parka test hoje, ob 16. uri pa skupaj z Zvezo za nordijsko hojo Slovenije (Matias 2 d.o.o. Leki nordijske palice) predstavitev pravilne tehnike nordijske hoje.

 

Od 8. do 12. ure bo Oddelek za promocijo zdravja ZD Maribor v sodelovanju s študenti medicine in dijaki Srednje zdravstvene in kozmetične šole organiziral v Dispanzerju za zdravstveno varstvo študentov, Ob parku 5, brezplačno merjenje glukoze v krvi (Abott Laboratories d.o.o.), občani pa si bodo lahko samoplačniško  s 30 % popustom izmerili tudi vrednost holesterola. Od 8. do 17. ure se bo v Dispanzerju za zdravstveno varstvo študentov brezplačno meril tudi krvni tlak (Diafit d.o.o.) in sprejemale prijave za test hoje, ki bo potekal na promenadi mestnega parka.

 

Inštitut za varovanje zdravja bo obiskovalce seznanil s programom Svit z modelom debelega črevesja. Od 10. do 12. ure in od 15. do 17. ure bo Zveza prijateljev mladine na travniku ob glasbenem paviljonu pod šotori (Expo biro d.o.o.) izvajala senzorične delavnice (bosa hoja, vohanje, prehranska piramida, igre v gozdu, gozdne mandale, hoja s hoduljami…), Atletski klub Poljane pa bo ob istem času prikazal različne atletske panoge in pravilne tehnike teka.

 

Muzej narodne osvoboditve Maribor bo ob 10. In 12. uri organiziral voden ogled mestnega parka z naslovom »Mariborski mestni park skozi zgodovino«. Ob 15. uri bo potekal tek »Po poteh zgodovine«-odkrij kotičke mestnega parka in bodi najhitrejši.

 

Klub joge smeha bo organiziral od 10. do 11. ure jogo smeha za otroke in od 15. do 16. ure jogo smeha za odrasle.

 

V aktivnosti se bodo vključili tudi predstavniki Slovenske vojske, ki se bodo udeležili testa hoje na 2 km in si izmerili vrednost glukoze v krvi in krvni tlak. Od 9. do 12. ure bo potekalo druženje z vrhunskimi slovenskimi športniki, pripadniki slovenske vojske.

 

Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu Mestne občine Maribor bo na stojnici od 10. od 12. ure obiskovalce seznanil s posameznimi aktivnostmi, ki jih izvajajo (varnost peščev, varnost kolesarjev…). Turistično društvo Svečina in Zveza za nordijsko hojo Slovenije bo predstavilo mednarodno pot za nordijsko hojo VINOTUR, MOPA d.o.o. pohodne poti v Mariboru in okolici.

 

Bio prodajalna Norma bo na stojnici ponujala ekološke izdelke s pokušino, Srednja prometna šola Maribor bo predstavila EKO šolo in sodelovanje tehnikov varovanja, Humanitarno društvo Mena pa svetovanje o inkotinenci z naslovom- Inkotinenca ni ovira za gibanje.

 

Mariborske lekarne bodo ves dan ponujale tople čaje in napitke, Farmedica pa sokove, žitno kavo, vitaminske bombone.

 

Izobraževalni center Piramida bo na Eko stojnici predstavil tatarsko ajdo kot funkcionalno živilo, Neprofitni zavod Preprosto zdravi zdravo prehrano v knjigi in besedi, Fidimed pa svetovanje o prehranskih dodatkih.

 

»Veseli nas, da so se nam letos pri organizaciji dogodka pridružile številne organizacije in posamezniki, ki se jim za sodelovanje že sedaj iskreno zahvaljujemo,« je dodala Vražičeva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta