Razpis za uporabo opremljenih prostorov Upravne zgradbe v Kulturnem centru Pekarna
vodoravna delilna črta


Javni zavod Mladinski kulturni center Maribor in Programski svet v KC Pekarna objavljata Razpis za uporabo opremljenih prostorov Upravne zgradbe v Kulturnem centru Pekarna v skladu z Predlogom upravljavskega modela (Mestni svet MOM, 28.06.2010) in Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/2010, 20/2011).

Več o razpisu v prilogi.

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Javni razpis za uporabo prostorov Upravna zgradba Pekarna
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazec 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazec 2
vodoravna delilna črta