MOM pridobila evropska sredstva za projekt LQ - CELIAC
vodoravna delilna črta
Mestna občina Maribor je pridobila evropska sredstva za projekt »LQ – CELIAC« s polnim naslovom »Izboljšanje kvalitete življenja bolnikov s celiakijo na obmejnem področju Slovenije in Madžarske«.

 

Mestna občina Maribor je na 2. Javni razpis za izbor projektov v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007-2013 uspešno prijavila projekt LQ – CELIAC s področja preventivnega zdravstvenega varstva, s katerim  želi širšo javnost opozoriti na problem bolnikov s celiakijo. Izvajanje projekta, katerega vrednost znaša 627.122, 25 EUR, začenjamo s 15. septembrom 2011, zaključili ga bomo leta 2014.

Projektni partnerji so: Mestna občina Maribor kot vodilni partner, UKC Maribor, Slovensko društvo za celiakijo, Bolnica Szombathely in Društvo za celiakijo Železne županije iz Szombathelija.

V okviru projekta bomo v treh letih izvedli številne aktivnosti, s katerimi želimo osvestiti javnost, izpostaviti problem bolnikov s celiakijo ter vplivati na izboljšanje življenja bolnikov s celiakijo na obmejnem področju SV Slovenije in JZ Madžarske.


vodoravna delilna črta