Sprememba prometnega režima na Kersnikovi ulici
vodoravna delilna črta


Obveščamo vas, da bomo jutri, v torek, 12. julija 2011, pričeli s pripravljalnimi deli za spremembo prometnega režima na Kersnikovi ulici v Mariboru. Prometni režim se bo spremenil iz dvosmernega v enosmerni. Enosmerni prometni režim bo po novem potekal od Maistrove ulice do Aškerčeve ulice, torej v smeri jug - sever. Del med Aškerčevo ulico in Tomšičevo ulico ostaja dvosmeren. Projekt je zastavljen tako, da se dokonča tudi izris kolesarskih stez na vozišču Kersnikove ulice (projekt Tramob). Dela izvajata Nigrad d.d. in HIP HOP 3 d.o.o.

 

Sprememba prometnega režima nima negativnih vplivov na prometne tokove. Dela bodo, ob ugodnih vremenskih razmerah, predvidoma zaključena v roku enega tedna. Na spremembo prometnega režima bo voznike opozarjala začasna prometna signalizacija.

 


vodoravna delilna črta