Izgradnja MAKS+UGM
vodoravna delilna črta


Mestni svet Mestne občine Maribor je dne 30. maja 2011 sprejel odločitev, da se v prvotni projekt MAKS umesti program UGM. Programska združitev dveh nalog je bila mogoča, saj je tudi osnovna ideja prireditvenega centra MAKS omogočala prireditveno dejavnost.

 

Na osnovi navedenih sklepov Mestnega sveta MOM (dostopnih na spletnih straneh MOM) je družba ZIM, d.o.o. dopolnila projektno dokumentacijo in ustrezno prilagodila tehnične, ekonomske in terminske aktivnosti projekta.  Vse navedene aktivnosti  potekajo skladno z načrtovano dinamiko. Izgradnjo centra nadzirajo pristojne službe Mestne občine Maribor in komisije Mestnega sveta MOM.

 

Dopolnjen projekt MAKS+UGM bo tako kot zamišljen center MAKS sledil najvišjim presežkom na področju tehnike in arhitekture ter bo dajal programom in nastopajočim možnost, da svoje zanje in dosežke predstavijo tako lokalni kot širši javnosti.

 

Maribor si zasluži presežke in jih bo z novim centrom na Studencih tudi dobil. Že bežen pogled na nabrežje rake Drave pa kaže prve orise centra, obstoječi objekti tovarne Merinka so namreč odstranjeni in zemljišče čaka na delovne stroje in gradbene izvajalce, ki bodo skladno s terminskim planom pričeli z izgradnjo novega centra MAKS+UGM.

 

 

 

 


vodoravna delilna črta