Začetek aktivnosti projekta »TRAMOB« – ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu - Obnova Žolgarjeve ulice
vodoravna delilna črta

    


Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: MOM) je konec avgusta 2010 pridobila evropska sredstva za projekt »TRAMOB – ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu« (v nadaljevanju: TRAMOB). Z omenjenim projektom želi MOM izboljšati ali nekoliko umiriti trend slabšanja kakovosti in učinkovitosti kar zadeva mobilnost v mestu Maribor. Glavne aktivnosti so usmerjene na izboljšanje kolesarskega prometa in tudi na izboljšanje kakovosti ter dostopa in uporabe javnega potniškega prometa v mestu, saj se obe obliki prometa dopolnjujeta.

 

 

V okviru projekta TRAMOB se že izvaja projekt označitve kolesarskih stez v ožjem mestnem središču.

 

 

Drugi del projekta iz Operacije 2 pa zajema obnovo in ureditev šolskega okoliša OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franceta Prešerna na Žolgarjevi ulici in Cesti zmage.

 

Gradbena dela se bodo pričela v tem tednu, trajala pa bodo najkasneje do pričetka novega šolskega leta, t.j. do 31.08.2011.

 

Po javnem naročilu je za izvedbo gradbenih del bilo izbrano podjetje NIVO d.d. iz Celja, ki bo dela izvedlo v višini 108.484,19 EUR.

 

Projekt zajema obnovo šolskega okoliša na cestni infrastrukturi v bližini obeh osnovnih šol, in sicer na Žolgarjevi ulici od Betnavske ceste ter obnovo Ceste zmage do ulice Pariške komune.

 

Današnje neurejeno prometno stanje bo po novem pridobilo:

 

-          obnovo voziščne konstrukcije

 

-          enosmernost Žolgarjeve v smeri proti Cesti zmage

 

-          ureditev kolesarskih stez, stojala za kolesa

 

-          ureditev parkiranja 

 

-          ureditev odvodnjavanja

 

-          javno razsvetljavo, urbano opremo.

 

 


vodoravna delilna črta